Основні напрямки наукових досліджень кафедри  включають проблеми нової та новітньої історії країн Західної Європи і США, зовнішню політику США, провідних держав Європи і Азії, міжнародні відносини (друга половина ХІХ – ХХІ ст.)

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ (2021)

Контакти викладачів кафедри:

Машевський Олег Петрович, д.і.н., проф. завідувач кафедри – olegmashev@knu.ua

Грищенко Тарас Арнольдович, к.і.н., доц. – hryshchenko@knu.ua

Городня Наталія Данилівна, д.і.н., проф. – ngorodnia@knu.ua

Іванов Олександр Федорович, к.і.н., доц. – aivanov@knu.ua

Коваль Андрій Павлович, к.і.н., асист. – koval.andrii@knu.ua

Комаренко Олександр Юрійович, к.і.н., доц. – alexkom@univ.kiev.ua

Купчик Олег Романович, к.і.н., доцент – kupchyk@knu.ua

Корнієнко Аліна Юріївна, к.і.н., доцент – a_kornienko@knu.ua

Люлька Віталій Анатолійович, д-р філософії, асист. – vitalii.liulka@knu.ua

Павленко Валерій Михайлович, к.і.н., проф. – pavlenko-valerii@knu.ua 

Пількевич Вікторія Олександрівна, к.і.н., доцент – viktoriiapilkevych@knu.ua

Сухобокова О.О., к.і.н., доцент – olga.sukhobokova@knu.ua

Таран М.А., к.і.н., доцент – taranmakar@knu.ua

Урусов В.Б., к.і.н., доцент – urusovvb@knu.ua

Шевченко Н.І., к.і.н., доцент – n_shevchenko@knu.ua