Опис освітньо-наукової програми та навчальний план
Освітньо-наукова програма “Історія та Археологія” на здобуття наукового ступеню доктор філософії (2018) Завантажити
Освітньо-наукова програма “Історія та Археологія” на здобуття наукового ступеню доктор філософії (2021) Завантажити
Навчальний план (2016) Завантажити
Навчальний план (2020) Завантажити
Обов’язкові компоненти ОП
Академічне письмо англійською мовою Завантажити
Філософія науки та інновацій Завантажити
Методологія історичних та археологічних досліджень Завантажити
Сучасний фаховий історіографічний дискурс (англійською мовою) Завантажити
Асистентська педагогічна практика Анотація
Програма (2021)
Положення (2015)

Положення (2020)

Вибіркові компоненти (Перелік 1)
Глобалізаційні процеси в сучасному світі Завантажити
Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі Завантажити
Вибіркові дисципліни інших факультетів розміщено на сайті “Аспірантура. Докторантура. Ад’юнктура” КНУ Перейти
Вибіркові компоненти (Перелік 2)
Історія розвитку наукових ідей Завантажити 
Регіональні особливості етнополітичних процесів в Україні: історичний досвід і сучасний стан Завантажити 
Історія жіноцтва України Завантажити 
Практична риторика в професійній діяльності історика Завантажити
Історіографія економічних і національно-культурних процесів в УСРР 1920-1930-х рр. Завантажити
Рецепція античної спадщини у світовій духовній культурі Завантажити
Суб’єктивно-особистійсний фактор в історії країн Західної Європи і Північної Америки наприкінці XVIII – на початку ХХІ ст. Завантажити
Писемні і зображувальні джерела в дослідженні всесвітньої історії та методика роботи з ними Завантажити
Країни пострадянського простору в тлумаченнях сучасних російських істориків Завантажити
Світ-системний підхід в сучасній світовій історіографії Завантажити
Процеси етнокультурної взаємодії та адаптації Завантажити
Актуальні проблеми сучасної зарубіжної етнології Завантажити
Національний архівний фонд України: інформативний потенціал Завантажити
Наукові школи документалістики Завантажити
Зарубіжна архівна україніка Завантажити
Сучасні натурні археологічні дослідження: правові, організаційні та методичні аспекти Завантажити
Використання даних суміжних дисциплін в археологічному дослідженні Завантажити
Комплексний підсумковий іспит
Програма комплексного підсумкового іспиту – 2021 Завантажити