Спеціалізовані вчені ради

 

Члени спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20

Спеціальність 07.00.01 – історія України

Прізвище, ім'я, по-батькові

Вчений ступінь, шифр спеціальності в раді

Колесник В.Ф.

(голова)

д.і.н., член-кор. НАН України

07.00.06

Верба І.В.

(заступник голови)

д.і.н., професор 07.00.06

Божко О.І.

(вчений секретар)

к.і.н., доцент

07.00.01

Войцехівська І.Н.

д.і.н., професор

07.00.06

Гуржій О.І.

д.і.н., професор 07.00.01

07.00.01

Даниленко О.В.

д.і.н., доцент

07.00.01

Дорошко М.С.

д.і.н., професор 07.00.01

Калакура Я.С. д.і.н., професор 07.00.06
Коцур А.П. д.і.н., професор 07.00.01
Кривошея В.В. д.і.н., професор 07.00.06
Литвин В.М.

д.і.н., академік НАН України 07.00.01

07.00.01

Могильний Л.П. д.і.н., доцент 07.00.01

Палієнко М.Г.

д.і.н., професор

07.00.06

07.00.01

Сергійчук В.І.

д.і.н., професор

07.00.01

Слюсаренко А.Г

д.і.н., академік НАПН України 07.00.01

Смолій В.А.

д.і.н., академік НАН України 07.00.01

Солдатенко В.Ф.

д.і.н., член-кор.

НАН України

07.00.06

Сорока Ю.М.

д.і.н., професор 07.00.01

Ульяновський В.І.

д.і.н., професор 07.00.01

Хорошун Б.І.

д.і.н., професор

07.00.06

Шарпатий В.Г.

д.і.н., професор 07.00.01

Щербак М.Г.

д.і.н., професор

07.00.06

 

Вчений секретар О.І. Божко