Освітній рівень "МАГІСТР"

 

ШАНОВНИЙ

ВИПУСКНИК БАКАЛАВРАТУ!

Підготовка МАГІСТРІВ на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється за спеціальністю 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ.

Відповідно до закону про вищу освіту історичний факультет у 2017 році пропонує вступникам в магістратуру 8 освітньо-наукових програм у межах спеціальності  «Історія та археологія» для денної форми навчання: «Історія України», «Всесвітня історія», «Історія мистецтв», «Історичне туризмознавство», Археологія», «Етнологія», «Архівознавство», «Військова історія». (Термін навчання – 1 рік 9 місяців) На заочній формі навчання підготовка магістрів здійснюється за однією освітньо-професійною програмою. (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). Нормативна частина в більшості освітніх програм містить загальні дисципліни, які дозволяють присвоювати професійну кваліфікацію «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші нормативні дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін.У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію. Запропоновані на вибір блоки дисциплін у достатній мірі доповнюють теоретичні курси, сприяють поглибленню знань студентів, формування компетентностей магістра-історика, закріплюють поглиблений інтерес студентів до певного історичного періоду чи актуального напрямку в сучасній історичній науці.

Освітня програма «Історія України» (ДИВИТИСЬ)

Освітня програма «Всесвітня історія» (ДИВИТИСЬ)

Освітня програма «Історія мистецтв» (ДИВИТИСЬ)

Освітня програма «Історичне туризмознавство» (ДИВИТИСЬ)

Освітня програма «Археологія» (ДИВИТИСЬ)

Освітня програма «Етнологія» (ДИВИТИСЬ)

Освітня програма «Архівознавство» (ДИВИТИСЬ)

Освітня програма «Військова історія» (ДИВИТИСЬ)

 

Програми вступних випробувань

 

Для того, щоб стати студентом історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченказа освітнім ступенем «магістр» необхідно:

отримати диплом бакалавра;

-  з 17 по 24 липня 2017 р. подати документи в приймальну комісію історичного факультету за адресою Глушкова 2 (корпус факультету радіофізики, електроніки та комп`ютерних систем, кімната №30);

-   скласти письмовий кваліфікаційний іспит з іноземної мови та в разі необхідності (відсутність диплому бакалавра за напрямом підготовки 6.020302 Історія) додатковий кваліфікаційний іспит (оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав);

-   скласти письмовий кваліфікаційний іспит із фаху;

за сформованим конкурсною оцінкою рейтингом пройти на навчання за державним замовленням чи контрактом.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАу 2017 РОЦІ

Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до аспірантури, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!

 

Програми вступних випробувань