Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Аспірантам, які навчаються на денній формі навчання (з відривом від виробництва) за кошти державного бюджету, призначаються академічні стипендії на підставі наказу про зарахування до аспірантури Університету відповідно до рішення стипендіальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Іногороднім аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва, надається місце у гуртожитку університету. Для поселення у гуртожиток аспіранту необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури заяву на ім’я проректора з наукової роботи. Вказані документи аспірант подає в дирекцію студмістечка.