Історичний факультет

Завдання для самостійної роботи

(24 січня – 28 лютого 2018 р.)

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 032 Історія та археологія

1  курс

ДРУГИЙ семестр

 

І. Освітня програма «Американістика та європейські студії»

Іноземна мова:

Англійська мова 

Німецька мова

Іспанська мова

Науковий образ світу

Давня та середньовічна історія України

Історія давнього Риму

Етнологія та етнографія народів Європи та Америки

Інформаційні технології в професійній сфері історика

 

ІІ. Освітня програма «Археологія та преісторія»

Англійська мова

Давня історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Методика польових археологічних досліджень

Археологія України

Історична антропологія

Українська мова у професійній комунікації

 

ІІІ. Освітня програма «Історія мистецтв»

Англійська мова

Давня та середньовічна історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Мистецтво давньої Греції і Риму

Інформаційні технології в професійній діяльності історика

Мистецтво та культура Київської Русі

Українська мова у професійній комунікації

 

ІV. Освітня програма «Історія України, етнологія та джерелознавство»

 

Іноземна мова:

Англійська мова

Польська мова

Історія України (з давніх часів до середини ХІV ст.)

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Етнологія

Спеціальні історичні дисципліни

Українська мова у професійній комунікації

Інформаційні технології в професійній сфері історика       

 

  1. V. Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії»

Англійська мова

Давня та середньовічна історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Давня історія народів Південно-Східної і Центральної Європи

Давня історія народів Східної Європи

Українська мова у професійній комунікації

Інформаційні технології в професійній діяльності історика

VІ. Освітня програма «Сходознавство»

Іноземна мова:

Арабська мова

Китайська мова

Турецька мова

Науковий образ світу

Давня та середньовічна історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Історія Середньовічного Сходу

Інформаційні технології в професійній сфері історика