Історичний факультет

Завдання для самостійної роботи

(24 січня – 28 лютого 2018 р.)

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 032 Історія та археологія

2 курс

ДРУГИЙ семестр

 

 1. Курси за вибором (відповідно до заяв студентів; до складу груп можуть входити студенти різних освітніх програм)

Сучасні проблеми європейської інтеграції (список студентів групи)

Таємні товариства: від стародавнього світу до сучасності (список студентів групи)

Обрядово-магічна культура українців (список студентів групи)

Таємні товариства в Європі (список студентів групи)

 

 1. За освітніми програмами:

І. Освітня програма «Американістика та європейські студії»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземна мова:

Англійська мова

Німецька мова

Іспанська мова

Французька мова

Історія раннього нового часу

Історія Східної Європи та Росії

Новітня історія України

 1. Дисципліни спеціалізацій:
 • спеціалізація «Західна Європа та Америка в новий та новітній час»

Історія політичного устрою країн Західної Європи та США

Політика країн Заходу щодо України в кінці XVIII – першій половині ХХ ст.

 • спеціалізація «Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу»

Джерелознавство Давньої Греції та Риму

Методика праці з латиномовними джерелами

 • спеціалізація «Археологія, етнографія та етноісторія народів Європи та Америки»

Етноісторія давніх  народів Європи та  Америки

Мисливські культури Європи та Америки

 

ІІ. Освітня програма «Археологія та преісторія»

Мезоліт Східної Європи

Неоліт Східної Європи

Нова історія країн Азії та Африки

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова історія України

Основи музеєзнавства

Експериментальна археологія (спеціалізація: “Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти)

 

ІІІ. Освітня програма «Історія мистецтв»

Італійська мова

Нова історія України

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова та новітня історія країн Азії та Африки

Мистецтво Середніх віків

Основи мистецької естетики (спеціалізація «Мистецтво й соціум: виміри взаємодії»)

 

ІV. Освітня програма «Історія України, етнологія та джерелознавство»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Історія України (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія Східної Європи та Росії

Архівознавство

Історія християнських церков в Україні

 

 1. Дисципліни спеціалізацій:

Календарна обрядовість українців (спеціалізація «Етнічна історія та етнокультура»)

Джерелознавство історії України (спеціалізація «Давня, середньовічна та нова історія України»)

Науково-дослідна робота студента (спеціалізація «Архівознавство та спеціальні галузі історичної науки»)

Науково-дослідна робота з джерелами з новітньої історії України (спеціалізація «Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава» )

 

 1. V. Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії»

Польська мова

Нова історія України

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова та новітня історія країн Азії та Африки

Нова історія народів Південно-Східної і Центральної Європи

Нова історія народів Східної Європи

Історія християнської церкви і християнізація Європи  (дисципліна спеціалізації «Націотворення та міжетнічні процеси в країнах Центральної та Східної Європи»)

 

VІ. Освітня програма «Сходознавство»

 1. Дисципліни, які вивчають усі студенти освітньої програми, незалежно від спеціалізації

Іноземна мова:

Китайська мова

Турецька мова

Арабська мова

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова історія країн Азії та Африки

Історія Східної Європи та Росії

Новітня історія України

 1. Дисципліна спеціалізації:

Життя Пророка Мухаммеда (спеціалізація «Історія країн Близького та Середнього Сходу»)

Жанри і школи класичного історіописання в країнах Далекого Сходу (спеціалізація «Історія країн Далекого Сходу»)