Історичний факультет

Завдання для самостійної роботи

(24 січня – 28 лютого 2018 р.)

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 032 Історія та археологія

1  курс

ДРУГИЙ  семестр

 

І. Освітня програма «Археологія»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Археологічна типологія та класифікація

Археологія Київської Русі

Музеєзнавство

Соціально-економічні реконструкції за археологічними джерелами

Теоретична антропологія

Охорона археологічних пам’яток в законодавстві України

Етнічні процеси за археологічними джерелами

 

ІІ. Освітня програма «Архівознавство»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Зарубіжні архіви та порівняльне архівознавство

Менеджмент в архівній справі

Зарубіжна архівна україніка

Національний архівний фонд України: формування та використання

Історична географія

Джерела з історії України

Українська геральдика і сфрагістика

 

ІІІ. Освітня програма «Військова історія»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Світова історична наука в ХХ – на початку  ХХІ ст.

Соціальна історія

Військова історія Нового часу

Військова історія України Новітньої доби

Джерелознавство військової історії

Військова історія України Нового часу

Військова історія Новітньої доби

 

  1. IV. Освітня програма «Всесвітня історія»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Світова історична наука в ХХ – на початку  ХХІ ст.

Соціальна історія

Історія колоніалізму

Російська Федерація в сучасному світі

Теорії нації та націоналізмів

Історія Голокосту

Типологія та динаміка людських цивілізацій

 

  1. V. Освітня програма «Етнологія»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Культура та побут міського населення України

Пам’ятки культури України

Антропологія міста

Народна культура українців

Українська міфологія

Історична етнологія України

Історія української етнології ХХ ст.

 

  1. VI. Освітня програма «Історичне туризмознавство»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Світова історична наука в ХХ – на початку  ХХІ ст.

Соціальна історія

Туристичне краєзнавство

Етнотуризм

Історичний туризм в країнах Європи

Музейний туризм

Екскурсологія

 

VII. Освітня програма «Історія мистецтв»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Світова історична наука в ХХ – на початку  ХХІ ст.

Соціальна історія

Твори мистецтва як історичне джерело

Гендерна історія митецтв

Історія декоративно-прикладного мистецтва

Історія вітчизняної і зарубіжної художньої критики

Традиційне мистецтво народів світу

 

VIII. Освітня програма «Історія України»

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Світова історична наука в ХХ – на початку  ХХІ ст.

Соціальна історія

Історичні фальсифікати

Економічна історія України

Концепції української державності в історичній науці

Теорії нації та націоналізмів

Історична урбаністика