Руккас Андрій Олегович

Кандидат історичних наук, доцент.

rukkas@knu.ua

 

У 1995 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою й вступив до аспірантури. З вересня 1996 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спершу як асистент, з вересня 2003 р. – доцент кафедри історії слов’ян (з 2016 р. – кафедри історії Центральної та Східної Європи). У жовтні 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Польсько-радянській збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень-жовтень 1939 р.)». Проходив стажування у Варшавському університеті, Університеті імені Миколая Коперника у Торуні (Польща), Клайпедському університеті, Каунаському університеті імені Вітаутаса Великого (Литва), Карловому університеті у Празі (Чехія), Лейпцизькому університеті (Німеччина), Інституті Кеннана Центру ім. Вудро Вільсона у Вашингтоні, Американському Меморіальному музеї Голокосту у Вашингтоні (США). Лауреат нагороди провідного польського наукового видання «Огляд Східний» (Przeglad Wschodni) як найкращий іноземний автор публікації з історії країн Центральної та Східної Європи, виданої у Польщі (2021). Іноземний член Академії Наук Латвійської Республіки (2022).

Займається дослідженням військової історії Польщі та України першої половини ХХ ст., історією польсько-українських відносин, проблем соціально-політичного та культурного характеру народів Центральної та Східної Європи ХХ ст. Викладає дисципліни: «Історія Центральної та Південно-Східної Європи (новітня доба)», курси з історії країн Балтії, Польщі, державних символів країн Центральної та Східної Європи, королівських династій, геноцидів та масових репресій в країнах регіону тощо. Підготував 6 кандидатів історичних наук / докторів філософії. Автор  понад 130 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  1. «Разом з Польським Військом»: Армія Української народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність та уніформа). К., 2015. 480 с.
  2. Нариси з історії Університету святого Володимира. К., 2009 (у співавторстві).
  3. Історія Київського університету. Т.1. К., 2014 (у співавторстві).
  4. Історія українського війська. Х., 2016 (у співавторстві).
  5. На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1917-1921 років. Х., 2016 (у співавторстві).
  6. Хроніка Голокосту. Т.1. К., 2021 (у співавторстві).
  7. Хроніка окупації Києва. Т.1: 1941-й рік. К., 2021 (у співавторстві).
  8. Пілсудський Ю. Мої перші бої. К., 2021 (наукова редакція, коментарі).
  9. Razem z Wojskiem Polskim. Armia URL w 1920 r. Warszwa, 2020. 696 s.
  10. Polska – Ukraina 1920. Warszawa, 2017 (у співавторстві).