📣 Рада молодих вчених Історичного факультету є колегіальним виборним дорадчим органом, покликаним сприяти розвитку наукового потенціалу та особистісному зростанню молодих істориків як науковців.

Рада молодих вчених Історичного факультету керується у діяльності ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом Університету, Положенням про Раду молодих вчених КНУ імені Тараса Шевченка та Стратегічними завданнями історичного факультету на 2018–2025 роки.

📣 Серед завдань, поставлених перед РМВ Історичного факультету на 2024–2027 роки:

✅ Проводити інформаційні заходи для молодих вчених та аспірантів
✅ Інформувати молодих вчених щодо стипендіальних та грантових програм
✅ Організувати щорічні заходи до «Днів науки» в Університеті
✅ Підтримувати проведення науково-практичних конференцій та тематичних заходів на окремих кафедрах факультету
✅ Сприяти акредитації освітніх програм в рамках спеціальностей “Історія та археологія” і “Музеєзнавство та пам’яткознавство”
✅ Організувати заходи на відзначення річниць історичних подій
✅ Забезпечити створення «Школи молодого вченого Історичного факультету»
✅ Розвивати зв’язки на міжнародному рівні, зокрема із центрами світового українства
✅ Зміцнювати співпрацю із НТС Історичного факультету тощо.26 березня 2024 р. відбулися Загальні збори Ради молодих вчених Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Найважливішими питаннями Зборів були затвердження дійсних членів та обрання нового правління РМВ історичного факультету. Шляхом прямого відкритого голосування члени Ради молодих вчених обрали:

Зацепіла Валентина Євгеновича – Головою РМВ;

Гуменного Сергія Любомировича – заступником Голови РМВ;

Берегового Владислава Богдановича – заступником Голови РМВ;

Мельничук Марію Олександрівну – заступником Голови РМВ;

Столярова Антона Вікторовича – секретарем РМВ.

Протокол Зборів