Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітня програма «Архівознавство»

Студенти, які вступатимуть у магістратуру на освітню програму АРХІВОЗНАВСТВО, будуть навчатися за оновленим навчальним планом. У нормативній частині плану студентам запропоновано дисципліни, які забезпечать сучасну високопрофесійну підготовку фахівця з архівної справи: зарубіжні архіви та порівняльне архівознавство, менеджмент в архівній справі, документознавство і діловодство в архівістиці, українська історіографія, національний архівний фонд: формування та використання. Студенти вдосконалять навички роботи з різними видами історичних джерел, детально вивчать історичну ономастику і картографію, українську геральдику і сфрагістику, зарубіжну архівну україніку. Випускники освітньо-наукової програми «Архівознавство» матимуть можливість отримати додатково професійну кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».

Вибіркові дисципліни, які розміщені у восьми переліках, пропонують майбутнім архівознавцям обрати курси присвячені електронним архівам та інформаційним ресурсам, історичній географії, методології історіографічного дослідження, київській школі документалістики, міфології та фольклору як джерелам з історії України тощо.