Освітньо-наукова програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

    2018 р. історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка вперше оголошує набір магістрів за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Однак, факультет, а зокрема кафедра археології та музеєзнавства, має значний досвід підготовки фахівців музейної справи та охорони пам’яток. З моменту заснування кафедри в 1944 р. і до нині тут пройшли підготовку багато спеціалістів, які успішно працювали в музеях, заповідниках, пам’яткоохоронних установах. Музеєзнавство, поруч з археологією, антропологією та преісторією, є одним з напрямків наукової спеціалізації студентів. В рамках цієї спеціалізації підготовано та захищено чимало дипломних робіт та кандидатських дисертацій з історії музейної справи, теоретичних та практичних питань музеології.

    Нова освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають поглиблені знання, вміння та практичні навички, пов’язані з діяльністю музейних та пам’яткоохоронних установ, і можуть на високому професійному рівні вирішувати задачі практичного та аналітичного характеру. Навчання магістрів музеєзнавства, пам’яткознавства базується на тому, що у студента мають сформуватись не тільки знання про специфіку функціонування музейних та пам’яткоохоронних закладів та досвід провідних установ України та світу, але й необхідні професійні навики, що забезпечується значною кількістю практичних занять в навчальному плані та проходженням музейної практики.

    Дисципліни освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавства» дають знання, вміння та навички з проблем охорони, обліку та збереження музейних колекцій, музейної педагогіки та освітньої діяльності, проектування та архітектурно-художнього оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, дослідницької роботи в музейних та пам’яткоохоронних закладах, музеєфікації об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, правових аспектів охорони культурної спадщини, а також музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами і PR тощо.

    Крім того, студенти мають можливість обрати блок та окремі дисципліни вільного вибору. Блок дисциплін «Основні тенденції розвитку музеїв» дає більш глибокі знання сучасних тенденцій музейної роботи: соціальної, комерційної та фандрайзингової діяльності та ін. Особливе значення має підготовка експертів, здатних проводити фахову оцінку культурних цінностей, історичних пам’яток і творів мистецтва, що стає можливим в результаті вивчення блоку дисциплін «Експертиза культурних цінностей».

   Особливістю пропонованої освітньої програми з підготовки магістра музеєзнавства, пам’яткознавства є те, що до вступу запрошуються не тільки бакалаври музеєзнавства, пам’яткознавства, але й випускники інших бакалаврських програм, що планують пов’язати своє життя з музейною справою та охороною пам’яток або є працівниками музеїв та пам’яткоохоронних інституцій, і прагнуть отримати спеціалізовані знання за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

    Знання та навички, отримані під час опанування магістерської програми «Музеєзнавство, пам’яткознавство», передбачають доволі широкий спектр майбутнього працевлаштування: пам’яткоохоронні та музейні установи; туристична, наукова, організаційно-управлінська сфера, зокрема – органи державної влади і місцевого самоврядування; аналітично-інформаційні інституції; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; соціальні та культурні заклади, громадські організації, політичні партії тощо.

Випускова кафедра:

Кафедра археології та музеєзнавства http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/

Кафедра етнології та краєзнавства http://ethnology.knu.ua/

Докладніше про програму http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=category&id=284&Itemid=181