Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми:

кандидат історичних наук, доцент

Шидловський Павло Сергійович

Профільна кафедра

Кафедра археології та музеєзнавства

Контакти

Гарант: prehist@knu.ua

Кафедра: arch@univ.kiev.ua 

Тел.: (044) 239-32-92

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготувати фахівців із особливим інтересом до музейної справи, історії пам’яток, їх охорони та збереження для успішного розв’язання складних задач і проблем в сфері музейної справи та охорони пам’яток, що потребуються досліджень та інновацій, сформувати здатності науково-дослідної, освітньої, управлінської діяльності, вміння оцінки та збереження об’єктів історико-культурної спадщини.Підготувати фахівців із особливим інтересом до музейної справи, історії пам’яток, їх охорони та збереження для успішного розв’язання складних задач і проблем в сфері музейної справи та охорони пам’яток, що потребуються досліджень та інновацій, сформувати здатності науково-дослідної, освітньої, управлінської діяльності, вміння оцінки та збереження об’єктів історико-культурної спадщини.

Цілі освітньої програми: освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають поглиблені знання, вміння та практичні навички, пов’язані з діяльністю музейних та пам’яткоохоронних установ, і можуть на високому професійному рівні вирішувати задачі практичного та аналітичного характеру. Навчання магістрів музеєзнавства, пам’яткознавства базується на тому, що у студента мають сформуватись не тільки знання про специфіку функціонування музейних та пам’яткоохоронних закладів та досвід провідних установ України та світу, але й необхідні професійні навики, що забезпечується значною кількістю практичних занять в навчальному плані та проходженням музейної практики.

Дисципліни освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавства» дають знання, вміння та навички з проблем охорони, обліку та збереження музейних колекцій, музейної педагогіки та освітньої діяльності, проектування та архітектурно-художнього оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, дослідницької роботи в музейних та пам’яткоохоронних закладах, музеєфікації об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, правових аспектів охорони культурної спадщини, а також музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами і PR тощо.

Особливості освітньої програми: спеціальна освіта за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» з акцентом на здатностях до наукової діяльності, сучасних управлінських, інформаційних та комунікативних технологіях для роботи в музеях історичного профілю, меморіальних, краєзнавчих та художніх музеях.

Це освітньо-наукова програма, спрямована на формування не просто музейного чи пам’яткоохоронного працівника, а також наукового співробітника, що достатньою мірою володіє навичками, необхідними для проведення самостійної наукової роботи.


Описи освітньої програми Програмні результати навчання
2020

2018

Навчальні дисципліни

1 рік навчання

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Професійна та корпоративна етика

Правові аспекти охорони культурної спадщини

Психологія та педагогічна вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Загальна та спеціальна музеологія (іноземною мовою)

Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини

Паспортизація пам’яток історії та культури

Менеджмент і маркетинг в музейній справі

Методика викладання в закладах вищої освіти

Охорона культурної та природної спадщини в Україні та світі (іноземною мовою)

Організація науково-дослідної роботи (музеєзнавство, пам’яткознавство)

Музейна педагогіка

Наукова організація фондів музею

Музейний та виставковий дизайн

PR та реклама в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства

Новітні технології в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства

Курсова робота

[згорнути]
2 рік навчання

[згорнути]
Практики

[згорнути]
Дисципліни блоку "Практичні аспекти музейної справи"

[згорнути]
Дисципліни блоку "Пам’ятки історії та культури"

[згорнути]

Освітньо-наукова програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

    2018 р. історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка вперше оголошує набір магістрів за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Однак, факультет, а зокрема кафедра археології та музеєзнавства, має значний досвід підготовки фахівців музейної справи та охорони пам’яток. З моменту заснування кафедри в 1944 р. і до нині тут пройшли підготовку багато спеціалістів, які успішно працювали в музеях, заповідниках, пам’яткоохоронних установах. Музеєзнавство, поруч з археологією, антропологією та преісторією, є одним з напрямків наукової спеціалізації студентів. В рамках цієї спеціалізації підготовано та захищено чимало дипломних робіт та кандидатських дисертацій з історії музейної справи, теоретичних та практичних питань музеології.

    Нова освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають поглиблені знання, вміння та практичні навички, пов’язані з діяльністю музейних та пам’яткоохоронних установ, і можуть на високому професійному рівні вирішувати задачі практичного та аналітичного характеру. Навчання магістрів музеєзнавства, пам’яткознавства базується на тому, що у студента мають сформуватись не тільки знання про специфіку функціонування музейних та пам’яткоохоронних закладів та досвід провідних установ України та світу, але й необхідні професійні навики, що забезпечується значною кількістю практичних занять в навчальному плані та проходженням музейної практики.

    Дисципліни освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавства» дають знання, вміння та навички з проблем охорони, обліку та збереження музейних колекцій, музейної педагогіки та освітньої діяльності, проектування та архітектурно-художнього оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, дослідницької роботи в музейних та пам’яткоохоронних закладах, музеєфікації об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, правових аспектів охорони культурної спадщини, а також музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами і PR тощо.

    Крім того, студенти мають можливість обрати блок та окремі дисципліни вільного вибору. Блок дисциплін «Основні тенденції розвитку музеїв» дає більш глибокі знання сучасних тенденцій музейної роботи: соціальної, комерційної та фандрайзингової діяльності та ін. Особливе значення має підготовка експертів, здатних проводити фахову оцінку культурних цінностей, історичних пам’яток і творів мистецтва, що стає можливим в результаті вивчення блоку дисциплін «Експертиза культурних цінностей».

   Особливістю пропонованої освітньої програми з підготовки магістра музеєзнавства, пам’яткознавства є те, що до вступу запрошуються не тільки бакалаври музеєзнавства, пам’яткознавства, але й випускники інших бакалаврських програм, що планують пов’язати своє життя з музейною справою та охороною пам’яток або є працівниками музеїв та пам’яткоохоронних інституцій, і прагнуть отримати спеціалізовані знання за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

    Знання та навички, отримані під час опанування магістерської програми «Музеєзнавство, пам’яткознавство», передбачають доволі широкий спектр майбутнього працевлаштування: пам’яткоохоронні та музейні установи; туристична, наукова, організаційно-управлінська сфера, зокрема – органи державної влади і місцевого самоврядування; аналітично-інформаційні інституції; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; соціальні та культурні заклади, громадські організації, політичні партії тощо.

Випускова кафедра:

Кафедра археології та музеєзнавства http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/

Кафедра етнології та краєзнавства http://ethnology.knu.ua/

Докладніше про програму http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=category&id=284&Itemid=181