Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми:

кандидат історичних наук, доцент

Шидловський Павло Сергійович

Профільна кафедра

Кафедра археології та музеєзнавства

Контакти

Гарант: prehist@knu.ua

Кафедра: arch@univ.kiev.ua 

Тел.: (044) 239-32-92

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготувати фахівців із особливим інтересом до музейної справи, історії пам’яток, їх охорони та збереження для успішного розв’язання складних задач і проблем в сфері музейної справи та охорони пам’яток, що потребуються досліджень та інновацій, сформувати здатності науково-дослідної, освітньої, управлінської діяльності, вміння оцінки та збереження об’єктів історико-культурної спадщини.Підготувати фахівців із особливим інтересом до музейної справи, історії пам’яток, їх охорони та збереження для успішного розв’язання складних задач і проблем в сфері музейної справи та охорони пам’яток, що потребуються досліджень та інновацій, сформувати здатності науково-дослідної, освітньої, управлінської діяльності, вміння оцінки та збереження об’єктів історико-культурної спадщини.

Цілі освітньої програми: освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають поглиблені знання, вміння та практичні навички, пов’язані з діяльністю музейних та пам’яткоохоронних установ, і можуть на високому професійному рівні вирішувати задачі практичного та аналітичного характеру. Навчання магістрів музеєзнавства, пам’яткознавства базується на тому, що у студента мають сформуватись не тільки знання про специфіку функціонування музейних та пам’яткоохоронних закладів та досвід провідних установ України та світу, але й необхідні професійні навики, що забезпечується значною кількістю практичних занять в навчальному плані та проходженням музейної практики.

Дисципліни освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавства» дають знання, вміння та навички з проблем охорони, обліку та збереження музейних колекцій, музейної педагогіки та освітньої діяльності, проектування та архітектурно-художнього оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, дослідницької роботи в музейних та пам’яткоохоронних закладах, музеєфікації об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, правових аспектів охорони культурної спадщини, а також музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами і PR тощо.

Особливості освітньої програми: спеціальна освіта за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» з акцентом на здатностях до наукової діяльності, сучасних управлінських, інформаційних та комунікативних технологіях для роботи в музеях історичного профілю, меморіальних, краєзнавчих та художніх музеях.

Це освітньо-наукова програма, спрямована на формування не просто музейного чи пам’яткоохоронного працівника, а також наукового співробітника, що достатньою мірою володіє навичками, необхідними для проведення самостійної наукової роботи.


Описи освітньої програми
2020

2018

Навчальні дисципліни

1 рік навчання

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Професійна та корпоративна етика

Правові аспекти охорони культурної спадщини

Психологія та педагогічна вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Загальна та спеціальна музеологія (іноземною мовою)

Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини

Паспортизація пам’яток історії та культури

Менеджмент і маркетинг в музейній справі

Методика викладання в закладах вищої освіти

Охорона культурної та природної спадщини в Україні та світі (іноземною мовою)

Організація науково-дослідної роботи (музеєзнавство, пам’яткознавство)

Музейна педагогіка

Наукова організація фондів музею

Музейний та виставковий дизайн

PR та реклама в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства

Новітні технології в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства

[згорнути]
2 рік навчання

Методика викладання в закладах вищої освіти

Загальна та спеціальна музеологія (викладання іноземною мовою)

Охорона культурної та природної спадщини в Україні та світі (викладання іноземною мовою)

Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини

Паспортизація пам’яток історії та культури

Менеджмент і маркетинг в музейній справі

Організація науково-дослідної роботи (музеєзнавство, пам’яткознавство)

Музейна педагогіка

Наукова організація фондів музею

Музейний та виставковий дизайн

PR та реклама в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства

Новітні технології в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства

[згорнути]
Дисципліни блоку "Експертиза культурних цінностей"

Архітектурно-історична експертиза

Палеографія та експертиза цінності документів

Історія зброї

Історія декоративно-вжиткового мистецтва

Історія образотворчого мистецтва

Історія ікони

Історія костюму

[згорнути]
Дисципліни блоку "Основні тенденції розвитку музеїв"

Комерційна та фандрайзингова діяльність музеїв

Музеї світу

Соціальна функція музею

Організація баз даних в музейній справі

Музейний облік та музейна документація

Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї

Експеримент в музейній справі

[згорнути]
Практики

Асистентська практика

Музейна науково-дослідна практика

[згорнути]