Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітньо-наукова програма «Історія мистецтв»

Історія мистецтв є невід’ємною складовою загальної історії людства, оскільки саме в мистецтві відобразився досвід засвоєння та осмислення себе і світу людиною, етапи розвитку філософської та історичної думки.

Навчання в магістратурі за освітньою програмою «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ» передбачає поглиблене вивчення як творів мистецтва, так і світових мистецько-культурних процесів на широкому історичному тлі з пріоритетністю культурно-антропологічного підходу. Вивчення творчої діяльності людини відбувається в її історичному та етнокультурному вимірі, а в центр уваги ставляться не тільки твори мистецтва, які розглядаються як результати творчої діяльності, але і самі процеси, що призвели до їх виникнення. 

За час навчання студенти здобудуть поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок фахівця історика мистецтва, загальних засад методології наукової та професійної діяльності, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в мистецтвознавчій галузі.

Програма курсів передбачає вивчення розвитку мистецтва в усій його багатовимірності. Студентам будуть запропоновані курси з історії світового мистецтва, проблем та основних напрямків сучасного мистецтва світу та України, вітчизняної та зарубіжної художньої критики, історії естетичних вчень, технік зображувального мистецтва та музеєзнавства. Не залишаються осторонь і такі актуальні для формування фахівця-мистецтвознавця дисципліни як методологія історії мистецтв

Навчальними планами також передбачено дві спеціалізації «Атрибуція та експертиза історико-культурних цінностей» та «Кураторство художніх проектів».

Атрибуція як вид наукової діяльності пов’язана з оцінкою пам’яток мистецтва в музеях, наукових інститутах, галереях, та полягає у визначенні достовірності і автентичності художнього твору, його автора, місця і часу створення. Особливо актуальною ця спеціалізація постає у зв’язку з постійним розвитком індустрії підробок. Блок дисциплін за вибором студента «Атрибуція та експертиза творів мистецтва» орієнтований на вивчення основ атрибуції та експертизи творів мистецтва, історії розвитку мистецтвознавчої експертизи, а також історії підробок творів мистецтва та їх функціонування в історичному та мистецькому контекстах. В навчальному плані передбачено і ознайомлення з основними тенденціями сучасного арт-ринку України та світу.

Блок дисциплін за вибором студента «Кураторство художніх проектів» актуальний у зв’язку із пожвавленням мистецького життя в Україні, організації численних виставок, що свідчить про включення нашої країни в міжнародний мистецький контекст. Діяльність кураторів на сучасному етапі має більш глибоке значення, ніж організація виставок та реалізація традиційних художніх проектів, оскільки збільшення інформації, образів, шляхів розвитку мистецьких стилів передбачає здатність вірно відбирати інформацію, адаптувати і поміщати у відповідний контекст. Куратор є тим фахівцем, який розробляє нові методи демонстрації творів мистецтва, уможливлює виникнення несподіваних точок зору на мистецтво і нові результати.

Освітня програма «Історія мистецтв» розширяє сфери професійного застосування фахівців з базовою історичною освітою. Відповідно до професійної програми магістр який навчався за цією освітньою програмою має можливість отримати додаткову кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».

Випускник зможе працювати в наукових, освітянських, мистецьких   закладах, у державних та громадських структурах, застосовувати свої знання і навички в сфері експертизи творів мистецтва чи організації та проведенні художніх виставок.