Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньо-наукової програми

кандидат історичних наук, доцент

Терес Наталія Володимирівна

Профільна кафедра

Кафедра етнології та краєзнавства

 

Контакти

Email: nataliia_teres@knu.ua

Тел.: +380442393318

[згорнути]

Мета освітньої програми:

Метою підготовки фахівців з історичного туризмознавства є поєднання класичної історичної освіти з бізнес-потребами туристичної галузі, розширення можливостей працевлаштування істориків в туристичній сфері, формування фахової компетентності для реалізації професійних завдань в галузі історико-культурного туризму, опанування основами туристичного бізнесу, підготовка для подальшого підвищення кваліфікації в системі освіти дорослих.

Особливості освітньої програми:

Навчання базується на поєднання теоретичних та знань та практичних навичок, зокрема під час проходження науково-дослідницької виробничої практики в туристичних фірмах, самостійної розробки туристичного маршруту, участі у науково-дослідній роботі та оприлюднення здобутих результатів на наукових конференціях з історико-культурного туризму та києвознавства, на сторінках наукових видань «Історико-культурний туризм: українській та світовий досвід», «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти»; наукових журналів «Етнічна історія народів Європи» та «Часопис української історії», включених до списку фахових видань категорії «Б» з історичних наук.

Опис освітньої програми

2018

2021

Навчальні дисципліни

 • Обов’язкові компоненти:
1 рік навчання

 • Методологія історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Етнотуризм
 • Реклама і міжнародна PR –практика
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 • Історична туризмологія
 • Історичний туризм в Україні
 • Historical and Archeological Monuments of Ancient Civilization in Modern Tourism / Історичні та археологічні пам’ятки античної цивілізації в сучасному туризмі
 • Історико-культурна та археологічна спадщина доколумбової Америки в сучасному туризмі
 • Історичний туризм в країнах Європи
 • Museum’s Tourism / Музейний туризм
 • Екскурсологія
 • Туристична дипломатія й етикет професійного спілкування
 • Туристичний менеджмент та маркетинг туризму
 • Методика викладання історії у закладах вищої освіти
 • Соціальна історія
 • Туристичне краєзнавство

[згорнути]
Практики

 • Асистентська практика
 • Науково-дослідна виробнича туризмознавча практика

[згорнути]
 • Вибіркові компоненти:
Дослідницьке спрямування "Історико-культурна спадщина в сучасній туристичній практиці"

 • Міжнародні наукові туризмознавчі  школи та інституції
 • Історичні міста України і світу в сучасній туристичній практиці
 • Історичний туризм в країнах Латинської Америки
 • Менеджмент соціокультурної діяльності
 • Київ ХІХ – ХХ століть: забудова, архітектура, історичні та археологічні  пам‘ятки
 • Архітектурно –історична експертиза пам’яток  туристичного значення
 • Історико-культурна спадщина національних меншин України в сучасному туризмі

[згорнути]
Дослідницьке спрямування "Історико-культурний туризм в Україні та зарубіжних країнах"

 • Історичний туризм в країнах Північної  Америки
 • Історико-культурна спадщина української діаспори
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Маєткова культура України кінця ХVІІІ – початку  ХХ ст.
 • Меморіальний та ностальгічний  туризм
 • Палаци і парки світу
 • Релігійний туризм

[згорнути]
Перелік вибіркових дисциплін

 • Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”
 • Комеморативні практики: археологічний аспект
 • Перші мешканці Євразії
 • Книжкова культура пізнього середньовіччя
 • Києвознавство
 • Феномен етнічності в соціальному вимірі
 • Історія костюму
 • Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
 • Античний світ і варвари
 • Нова історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час
 • Україна у війнах імперій (ХІХ –ХХ ст.)
 • Новітня історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Історія українського кінематографа
 • Історія повсякдення
 • Історія заборонених книг
 • Альтернативна історія: “нова хронологія”
 • Історичні села України: історико-туристичний потенціал
 • Військово-історичний туризм: світовий та український досвід
 • Роль особи в історії
 • Християнство в Античну добу

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування:

Магістр історії та археології (історичне туризмознавство) може працювати в науково-дослідних інституціях, сфері туризму, на викладацьких та інших посадах у закладах середньої освіти та вищої освіти; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, сектору PR-технологій; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, тощо. Види діяльності: науковий співробітник, викладач, менеджер з туризму, музейний працівник, екскурсовод та ін.