Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми

кандидат історичних наук, доцент

Шидловський Павло Сергійович

Профільна кафедра

Кафедра археології та музеєзнавства

 

Контакти

Кафедра: arch@univ.kiev.ua 

Тел.: (044) 239-32-92

[згорнути]

Мета освітньої програми: Надати освіту з історії та археології з широким доступом до працевлаштування у профільних інституціях; сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань, підготувати фахівців в галузі музейництва та пам’яткоохоронної справи, наукових співробітників у сфері археології.

Особливості освітньої програми: Обов’язковим елементом навчання за освітньо-науковою програмою є практичні заняття у фондах археологічного  музею Київського університету імені Тараса Шевченка, у фондах Інститут археології НАН України, участь в археологічних експедиціях.

Опис освітньої програми

2018
 

2021
 

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

 • Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника з основами інтелектуальної власності
 • Психологія вищої школи
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 • Методика викладання історії у закладах вищої освіти
 • Природа і суспільство в первісній Європі / Nature and Society of Prehistory Europe
 • Археологічна типологія та класифікація
 • Класична археологія
 • Давні культури в археологічному відображенні
 • Археологія антропогену / Archaeology of the anthropogenesis
 • Археологія Європейського Барбарікуму
 • Менеджмент і маркетинг в музейній справі
 • Соціально-економічні реконструкції за археологічними джерелами
 • Теоретична антропологія
 • Правові аспекти охорони культурної спадщини
 • Етнічні процеси за археологічними джерелами

[згорнути]

Дослідницьке спрямування «Археологічні дослідження: джерела, методика, реконструкції»

 • Військова справа Східної Європи у давнину
 • Технології давніх виробництв
 • Кочовики в культурному розвитку Східної Європи
 • Походження людини
 • Статистико-комбінаторні методи в археології
 • Археологічні фонди та джерела
 • Церковна археологія

[згорнути]

Дослідницьке спрямування «Галузева археологія»

 • Поховальний обряд за археологічними джерелами
 • Традиції та інновації в розвитку матеріальної культури
 • Слов’яни та кочовики
 • Антропогенез
 • Методи кількісного аналізу в археології
 • Археологічне музеєзнавство
 • Археологія Києва та його околиць

[згорнути]

Практики

 • Археологічна практика
 • Музейна практика
 • Асистентська практика

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: Науково-педагогічна діяльність в системі освіти, науково-дослідна робота в пам’яткоохоронних та музейних установах, в туристичній сфері, в аналітично-інформаційних інституціях.