Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми

доктор історичних наук, професор

Терпиловський Ростислав Всеволодович

Профільна кафедра

Кафедра археології та музеєзнавства

 

Контакти

Кафедра: arch@univ.kiev.ua 

Тел.: (044) 239-32-92

[згорнути]

Мета освітньої програми: Надати освіту з історії та археології з широким доступом до працевлаштування у профільних інституціях; сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань, підготувати фахівців в галузі музейництва та пам’яткоохоронної справи, наукових співробітників у сфері археології.

Особливості освітньої програми: Обов’язковим елементом навчання за освітньо-науковою програмою є практичні заняття у фондах археологічного  музею Київського університету імені Тараса Шевченка, у фондах Інститут археології НАН України, участь в археологічних експедиціях.

Опис освітньої програми Програмні результати навчання

2018

2021

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел

Професійна та корпоративна етика історика-дослідника з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Методика викладання історії у закладах вищої освіти

Природа і суспільство в первісній Європі / Nature and Society of Prehistory Europe

Археологічна типологія та класифікація

Класична археологія

Давні культури в археологічному відображенні

Археологія антропогену / Archaeology of the anthropogenesis

Археологія Європейського Барбарікуму

Менеджмент і маркетинг в музейній справі

Соціально-економічні реконструкції за археологічними джерелами

Теоретична антропологія

Правові аспекти охорони культурної спадщини

Етнічні процеси за археологічними джерелами

[згорнути]

Дослідницьке спрямування «Археологічні дослідження: джерела, методика, реконструкції»

Військова справа Східної Європи у давнину

Технології давніх виробництв

Кочовики в культурному розвитку Східної Європи

Походження людини

Статистико-комбінаторні методи в археології

Археологічні фонди та джерела

Церковна археологія

[згорнути]

Дослідницьке спрямування «Галузева археологія»

Поховальний обряд за археологічними джерелами

Традиції та інновації в розвитку матеріальної культури

Слов’яни та кочовики

Антропогенез

Методи кількісного аналізу в археології

Археологічне музеєзнавство

Археологія Києва та його околиць

[згорнути]

Практики

Археологічна практика

Музейна практика

Асистентська практика

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: Науково-педагогічна діяльність в системі освіти, науково-дослідна робота в пам’яткоохоронних та музейних установах, в туристичній сфері, в аналітично-інформаційних інституціях.