Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми

доктор історичних наук, професор

Могильний Леонід Петрович

Профільна кафедра
Кафедра давньої та нової історії України

 

Сторінка ОП в соціальних мережах:


Телеграм-канал для запитань і відповідей: КНУТШ ОП “Історія” 

 

Контакти

Електронна пошта гаранта програми для рекомендацій та зауважень: 

mohylny@knu.ua

Тел.: (044) 239-34-75

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка кваліфікованого, конкурентноспроможного, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця історика, здатного розв’язувати завдання дослідницького та/або інноваційного характеру.

Особливості освітньої програми: отримання професійної освіти історика магістерського рівня без відриву від виробництва.

Опис освітньої програми

2023

2021

 

Навчальний план


Рецензії та відгуки:


Моніторинг освітньої програми


Робочі програми навчальних дисциплін


Програма вступного випробування


Підсумкова атестація


 Теми кваліфікаційних робіт

Студентські проєкти

Академічна мобільність

Асистентська практика

Підвищення кваліфікації

Відгуки студентів

Зауваження ЕГ та ГЕР до редакції 2021 року

Корисна інформація

 

Перспективи для працевлаштування: магістр-випускник ОПП Історія може працювати в наукових та освітніх установах; органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; громадських організаціях, закладах культури, засобах масової інформації, очолювати наукові та соціальні проєкти.

Види професійної діяльності: історик, викладач закладу вищої освіти, експерт, аналітик.

 

Проєктна група: