Кафедра давньої та нової історії України

Контакти: м. Київ, вул. Володимирська 60. Ауд. 337.Тел. (044) 239-34-75

 

Історія кафедри

У 1833 році на першому відділенні філософського факультету була заснована кафедра загальної та російської історії. Курси з історії Південно-Західного краю (сучасної України) викладалися в контексті загальноросійської історії. У 1920 р. Київський університет було реорганізовано та створено галузеві інститути. Кафедра історії України розпочала свою роботу у 1922 р. під керівництвом проф. М. Василенка. 1923 р. кафедру було ліквідовано. У 1939р. кафедру реорганізовано на чолі з проф. П. Лавровим. З 1944 р. кафедру очолив проф. М. Петровський. 1953 р. кафедра реформується і отримує назву: Кафедра історії УРСР під керівництвом проф. В. Спицького. З 1976 по 1996 рр. кафедру історії УРСР очолив проф. Л. Мельник. У 1990 – 1991 рр. вперше в Україні опубліковано двотомний курс лекцій «Історія України». За роки завідування проф. Л. Мельника кафедра історії України стала однією з провідних в Україні. У 1990 р. її перейменовано: Кафедра історії України. З 1992 р. вона отримала сучасну назву – Кафедра давньої та нової історії України. У 1996-2001 рр. кафедрою завідує проф. А. Катренко. З 2001 р. кафедру очолює проф. В. Колесник. Нині тут працює 8 викладачів.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

 

Професорсько-викладацький склад:

Колесник Віктор Федорович (kolesnyk@knu.ua) – завідувач кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001), доктор історичних наук (1991), професор (1994), член-кореспондент НАН України (2009), Заслужений працівник освіти України (2006).

Ульяновський Василь Іринархович (vasyl.ulianovskyi@knu.ua)

Могильний Леонід Петрович (mohylnyi@knu.ua)

Чуткий Андрій Іванович (andrii.chutkyi@knu.ua)

Короткий Віктор Андрійович (korotkyi@knu.ua)

Сокирко Олексій Григорович (sag@univ.kiev.ua)

Надтока Олександр Михайлович (nadtokaoleks@ukr.net)

Шемета Юлія Марківна (shemeta@knu.ua)