Руккас А. О. “Разом з польським військом”: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа). 2-е видання. – Київ: Видавець Олег Філюк, 2016. – 480 с.

Книга присвячена історії збройних сил України 1920 р.: їх відродженню завдяки допомозі польських союзників, участі у бойових діях польсько-українсько-радянської війни, формуванню окремих з’єднань, частин, підрозділів і установ. Розрахована на істориків, військових, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів, курсантів військових училищ, усіх, хто цікавиться історією України і Польщі початку ХХ ст.


На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914–1921 років. / Авт. колектив: А. Руккас, М. Ковальчук, А. Папакін, В. Лободаєв. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

Дослідження присвячене боротьбі України за незалежність у 1917–1921 рр., війнам Української Народної Республіки з більшовицькою Росією, білогвардійцями, подіям Першого та Другого зимового походів, українсько-польській війні 1918–1919 рр., походу українсько-польської армії на Київ, селянському повстанському руху в Україні.


Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян (Т. 2. Нова доба). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ярового В. І. Колектив укладачів: Яровий В. І., Антонюк О. С., Малацай І. В., Мотрук С. М., Папакін А. Г., Руккас А. О., Шилова А. В., Шумило В. П. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – 348 с.

Хрестоматія складається з писемних джерел з історії західних та південних слов’ян у нову добу. Укладачами підібрані, укладені та систематизовані документи з історії Болгарії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чехії та Чорногорії.


Історія українського війська. / Під заг. ред. В. Павлова. Автори: М. Відейко, А. Галушка, В. Лободаєв, М. Майоров, Я. Примаченко, А. Руккас, Є. Синиця, О. Сокирко, А. Харук, Б. Черкас. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 416 с.

Науково-популярне видання висвітлює історію збройних формувань народів України від давнини до сьогодення, історію становлення і розвитку українських військових формувань ХХ ст. і збройних сил сучасної України.


Папакін А. Війська польські. Польські військові формування колишньої російської армії в Україні 1917–1919 рр. / Артем Папакін. 2-е видання. – К.: Видавець Олег Філюк, 2015. – 128 с.: іл.

Книжка присвячена історії створення, розвитку та участі в бойових діях під час Першої світової війни та Громадянської війни в Україні польських добровольчих частин. Дослідження ґрунтується на архівних матеріалах України, Росії та Польщі. Книга вперше висвітлює роль польських військових формувань у намаганнях України здобути незалежність в 1917–1918 рр. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України та Польщі періоду Перших визвольних змагань.


Історія західних і південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст. Курс лекцій. / За ред. В. І. Ярового. 3-є видання. – К.: Либідь, 2009. – 632 с.

У посібнику аналізуються загальні закономірності та специфіка етнічного, суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку слов’янських народів Центральної та Південно-Східної Європи. Розкриваються особливості слов’янського етногенезу, процесу виникнення, становлення, розвитку та занепаду феодальних держав центральноєвропейського регіону. Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. ХХ століття: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 2005. – 816 с.

Підручник висвітлює новітню історію Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Греції, Македонії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та Чорногорії. Оцінки сучасних подій, явищ та фактів наводяться у підручнику з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем історії країн Центральної та Південно-Східної Європи у ХХ сторіччі.


Razem z Wojskiem Polskim Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r. / Andrij Rukkas. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2020. – 696 s. (польською мовою)

Великий внесок у створення Армії УНР 1920 р. зробили польські союзники, які після укладення перемир’я з більшовиками забезпечили українських вояків одностроями та озброєнням, забезпечили їх необхідними матеріалами, технікою, амуніцією тощо. Велику заслугу у цьому має маршал Юзеф Пілсудський, який попри всі політичні перешкоди знайшов нові форми та можливості підтримки українців, починаючи з ідеї союзу, від якої він особисто ніколи не відмовлявся. Не дивлячись на невелику, порівняно з Військом Польською, армію УНР, яка брала активну участь у війні проти більшовицької Росії, тому воєнну кампанію 1920 р. слід трактувати як польсько-українсько-радянську війну.


Хроніка Голокосту (1933-1945) / уклад.: Андрій Руккас, Сергій Гуменний ; Меморіал. центр Голокосту “Бабин Яр”, Ін-т історії Голокосту в Україні та Схід. Європі. – Київ : 7БЦ, 2021. – 377 с.

Книга «Хроніка Голокосту» — це хронологічно-історичне дослідження Голокосту. Вона поділяється на три розділи. У першому розділі «Хроніка антиєврейських гонінь до Голокосту» виокремлено знакові події, що свідчать про антисемітизм, або упереджене ставлення до євреїв, від першої половини ІІІ ст. до н. е. до 1939 року. Другий розділ «Хроніка Голокосту (1933–1945)» містить календаризований виклад подій власне Голокосту, які розгорталися в часі приходу націонал-соціалістичної партії до влади в Німеччині, окупації (аншлюсу) суверенної Австрійської республіки внаслідок політики «умиротворення агресора». Інформація цього розділу територіально охоплює простір Західної та Центрально-Східної Європи, частково атлантичне узбережжя США, Близький Схід та території, окуповані Японською імперією. Останній розділ «Хроніка антиєврейських гонінь, проявів антисемітизму після Голокосту» присвячено висвітленню вже післявоєнних погромів єврейського населення в містах Європи та Близького Сходу, запереченню Голокосту та заідеологізованості міжнародних відносин, історії сучасних країн світу


Хроніка окупації Києва (1941-1943): [в 3 т.] / уклад.: Руккас Андрій, Гуменний Сергій ; Меморіал. центр Голокосту “Бабин Яр”, Ін-т історії Голокосту в Україні та Схід. Європі. – Київ : 7БЦ, 2021
Т. 1 : 1941. – 2021. – 403 с.

«Хроніка окупації Києва, 1941-1943 рр. » – чи не перше видання, яке має на меті показати те, що, зазвичай, залишається за кадром – мозаїку особистих мікроісторій різних за соціальним статусом, національністю та самоідентифікацією мешканців окупованого полікультурного міста. Книга пропонує побачити минуле «очима» киян та інших людей, які перебували в місті в різні період його окупаційного життя. їхні спогади, щоденники, листи, графі роботи, фотографії та художні переосмислення прожитого (романи, оповідання) розгортають велику та сповнену контроверсій картину життя за лінією фронту. Така форма подачі, з дрібкою пояснень фахівців, дозволяє максимально уникнути посередництва між читачем та тією дійсністю, яка сьогодні вже є історією.