ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК

Археологічні студії

Онищук С. Історія археологічного вивчення пам’яток давньоруського періоду Лівобережжя Середнього Подністров’я
Руденко Ю. Роль майданів як джерела вивчення історії селітроваріння на території Лівобережної Черкащини за козацької доби

Архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни та методологія історії

Вітушинська І. Архів полонених українців у таборі Фрайштадт (1914-1918 рр.): характеристика фонду
Григорак А. Образ Страшного Суду в ХІV-XVI cт. крізь призму апокрифічної літератури, поширеної на території України
Дєдуш О. Забута тітка Кобзаря – Домникія Іванівна Бундуренко-Шевченко 
Кібець А. Зовнішньополітичні відносини України з Нідерландами у першій чверті XX століття 
Плевако К. Місіонерська діяльність російської православної церкви щодо протестантського руху в українських землях (за матеріалами місіонерських з’їздів 1900-1917 рр.)
Рябошапка В. Вивчення матеріалів архіву князів Сангушків у Славуті у ХІХ – на початку ХХ ст.
Сорокін А. Перші спроби затвердження пострадянських гербів районів м. Києва (вересень 1991 – березень 1992 рр.)
Ящук А. Герб Нової Каховки 1967 року: спроба реконструкції зображення

Економічна історія України та країн світу

Косенко А. Чилійська торгово-економічна політика Дж. Буша молодшого та Барака Обами 
Родікова О. Гроші та грошовий обіг: динаміка змін на межі середньовіччя та раннього нового часу 
Рябошапка В. Діяльність князів Сангушків на Волині у першій половині XVI ст.
Тарасюк М. Волиняни й особливості функціонування господарської системи в кінці XIV – середині XVI ст.

Якущенко Ю. Економічна співпраця Шведського королівства та США в рамках плану Маршалла 

Етноконфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії

Куцаєва Т., Куцаєва Є. Національні спільноти в канві історії містечка Отинія 
Луценко Н. Проблема поширення ісламу у Швеції (сер ХХ – ХХІ cт.)
Люлька В. Діяльність прихильників руху «Брати мусульмани» в Україні
Мидляк Н. Томос для Православної церкви України: позиція УГКЦ 

Інтелектуальна історія. Історія культури та мистецтва

Shatilov Y. Transformation the Role of Stadium as an Element of Public Positioning of Sport in USSR Cities during the Post-War Period(on the Example of Ukranian Cities)
Балауша О. Проблематика реституції як об’єкта фундаментальних і прикладних досліджень у галузі наукового туризму
Бесарабов Д. Музично-хорова діяльність УАПЦ (1920-1923 рр.)
Воробей Н. Чудотворні ікони Богоматері з Північного Лівобережжя в Києві
Гринчук Л. Ґенеза античних мотивів у творчості В. Максимовича 
Кушнір Я. Бортництво як традиційний промисел Українського Полісся
Мільков О. Приватне колекціонування в радянській Україні у 1917-1929 роках
Никитченко А. Кольорова символіка ісламу 
Осадчук Т. Джеймі Х’юлетт і Gorillaz: особливості художнього стилю та сюжету
Погрібняк О. Ідентифікація персонажів слов’янської язичницької міфології в українській православній культурі
Тимків А. Скоропадський та культура 
Тоноян А. Передумови виникнення журналу «Основа» (1861-1862) 

Історія міжнародних відносин

Горобець О. Арктична політика Китаю: етапи становлення 
Дикань Р. Позиція Слободана Милошевича щодо розв’язання проблем Косово в СФРЮ 
Дойчик М. Війна на Закерзонні куреня «Залізняка» проти радянських та польських загонів (1944-1945 рр.) 
Зацепіло В. Посередницькі місії полковника Хауза до Європи (1914-1916 рр.) 
Лук’янова І. Формування традиції прагматичного реалізму в зовнішній політиці Норвегії 

Музичук Г. Українсько-вірменські відносини: міждержавна співпраця у пострадянський період 
Тетерук Б. Еволюція зовнішньополітичних стратегій Китаю у ХХІ ст. і Україна 
Шкабура Я. Міжнародні контакти СРСР: роль радянського повпреда у Парижі Х.Г. Раковського (1925-1927 рр.) 

Музеєзнавство

Кочерга О. Музеї Полтавщини під час німецької окупації 
Сокирко А. Образ Тараса Шевченка як один із символів Революції Гідності 

Простір та історія людства: актуальні проблеми урбаністики та історичної географії

Маменко Н. Корпоративний аналіз етнічного розселення германських племен за історичними та мовними чинниками 
Сафар’янс Є. Фортифікація Майдану: історія барикади №1 «Львівська брама» 
Томіна А. «Втрачене обличчя»: зміни у сакральному просторі Харкова (1920-1930-ті рр.) 
Широчин С., Михайлик О. Розширення міст на території сусідніх поселень на прикладі Києва 

Публічна історія

Кумінова К. «Спартанський ідеал» у працях Вернера Йєгера та Генрі Марру 
Янауер М. Неформальні молодіжні рухи в нацистській Німеччині

Соціальна історія України та країн світу

Безсмертна Ю. Наймачі слуг: соціально-демографічний вимір (за матеріалами Румянцевського опису 1765-1766 рр.) 
Гуз Ю. Роль алкоголю в розхитуванні дисципліни російської армії в період Першої світової війни (за мемуарними джерелами) 
Драчук Ю. Жіночі образи в Українській революції 1917-1921 рр.
Дядькович А. Святковий і щоденний харчовий раціон вихованців кадетських корпусів на території України на початку ХХ ст. 
Положай К. Футбол в українській діаспорі Північної Америки у перші повоєнні десятиліття 
Попруженко О. «Інклюзія – це про нас»: історія та проблеми формування інклюзивного середовища 

Соціальна та культурна антропологія. Тенденції розвитку сучасного краєзнавства в Україні

Білоус С. Кирило Осьмак: до питання пам’яттєвих і краєзнавчих студій 
Криштопа М. Українські мотиви у творчості художниць ХХ століття
Роїк Ю. Використання замків у культурному туризмі 

Суспільство і влада: політична історія, державотворення та розвиток владних інституцій

Крютченко М. Роль Драгана Цанкова у діяльності першої коаліції між «поміркованими» лібералами і консерваторами в Болгарському Князівстві у 1883 р. 
Лавриненко Г. Динаміка та фактори політичної ідентифікації української молоді 
Михалковська Є. «Хорватська Весна». Дисидентський рух. Паралельний аспект 
Миц І. Політичний популізм: причини виникнення та загрози використання 
Найденко О. Лобістська діяльність: сутнісні характеристики та ступінь корисності 
Резнік М. Політичні погляди Б. Грінченка 
Реп’яшник О. Адміністративно-територіальний устрій та органи влади на Кіровоградщині під час нацистського окупаційного режиму (серпень 1941 – березень 1944 рр.)
Сабадаш В. Конструювання концепції «радянського народу» на матеріалах стенографічного звіту XXIV з’їзду КПРС (1971 р.) 
Скульбоденко А. Посада паракімомена у системі візантійського державного апарату кінця IX – X століть 
Урсол М. Походження ідей елітизму: політико-історичний вимір
Шатілов Є. Ідеологічна робота з членами фізкультурних товариств СРСР у кінці 1940 – початку 1950-х рр. на прикладі фізкультурних товариств м. Києва)
Ящук О. Титулатура правителя в документах Книги записів №8 Литовської метрики: офіційна презентація та рецепція підданими