Мордвінцев В’ячеслав Михайлович

Доктор історичних наук, професор

mordvintsev@knu.ua

 

МОРДВІНЦЕВ В’ячеслав Михайлович (05.10.1949) історик, дослідник історії Східної Європи, Церкви, соціально-економічної історії ХVII–ХVIII ст. Доктор істор. наук (2000), проф. (2001). Народився в м. Бєднодем’яновськ (Спасск) Пензенської обл., Російська федерація). З 1953 р. проживав у п. Гаспра (Крим). Закінчив 1966 р. Місхорську середню школу (м. Ялта), працював вантажником в сан. «Дніпро», помічником кіномеханіка в сан. «Жемчужина» м. Ялта. У 1968 – 1970 рр. – служив у лавах Радянської армії. У 1975 р. закінчив іст. ф-т КДУ, 1975-1978 навчався в аспірантурі на кафедрі історії СРСР дожовтневого періоду цього ж ун-ту. У 1980 р. захистив канд. дис. «Соціально-економічне становище та антифеодальна боротьба монастирських селян Лівобережної України в 30-80 рр. ХVIII ст.» у КДУ (наук. кер. – д.і.н., професор Л.Г.Мельник). З 1978 – асистент кафедри історії СРСР (дожовтневий період), 1984–1987 працював ст. викладачем, доцентом, 1983–1989 – заступник декана, 1989–1992 – в докторантурі ун-ту, з 1995 – зав. каф. історії Росії. В 2000 р. у КНУ імені Тараса Шевченка захистив докт. дис. «Церковно-вотчине господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні у ХVIII ст.». Під його керівництвом підготовлено і захищено 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій. З 2016 р. завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Спеціалізованої Вченої Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Інституту історії НАН України, заступник голови і член Вченої Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчений секретар історичного факультету. Заступник голови Ради ветеранів, член Вченої ради університету, голова постійної комісії з етики Вченої ради університету. Був заступником голови Експертної Ради ВАКу України з історичних наук (2004-2008 рр.). Член редколегій ряду наукових видань з історії, історії науки і техніки. Сфера наукових інтересів охоплює ключові проблеми історії Східної Європи ХVII-ХIХ ст., старообрядницький рух в Україні, історія Церкви, єретичні рухи ХIV-ХV ст., соціально-економічна історія в ХVII-ХVIII ст., реформи в Росії у ХIХ ст. Автор понад 150 праць. Нагороджений орденом Святого Архистратига Михайла (2006), орденом Преподобного Нестора Літописця III ступеня (2009), Відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка III ступеня (2009); Відмінник освіти України (2007). Подяка Президента України від 27 жовтня 2009 р. «За вагомий особистий внесок у розбудову Української держави та зміцнення її незалежності». Нагороджений Почесною грамотою № 303 ЗА ОСОБЛИВО ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомі досягнення у професійній, науково-педагогічній діяльності та підготовку висококваліфікованих фахівців 27 квітня 2018 р. нагороджений Медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (№ 1069).

Праці:

Російське самодержавство і Українська православна Церква наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст. – К.: ДВЦ «Київський університет», 1997.;

Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в ХVІІІ в. – К.: Знання;

Сповідальні книги // Київська старовина. – 1995.– №3; Метричні книги // Вісник Київського університету. Історія. – Вип. 41. До 165 – річчя Київського університету імені Тараса Шевченка – К. РВЦ «Київський університет». – 1999. – С. 12-15;

Старообрядські громади України другої половини ХVІІІ століття та ставлення до них влади // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 1. К.: 2002. – С. 189. 2002;

Реформи в Росії в ХІХ ст.: причини та наслідки сучасний погляд на події // Вісник Київського університету. Історія. Вип. 63-64. – К., 2002. – С. 116-120;

Російський абсолютизм і українське духовенство в боротьбі за станові права і привілеї та ідея створення університетів в другій половині ХVIII ст. на Лівобережній Україні. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Наукові записки. – Т. VI. – К., 2004. – С. 106-125;

Історія України. Навчальний посібник. К.: Знання, 2008 (у співавтор.);

Реформи другої чверті ХIХ ст. в Росії // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. – Вип.. 11. 2008. Серія: Історія. – Одеса: «Астропринт», 2008. – С.62-80;

Всесвітня історія. Навчальний посібник. – К.: “Знання”, 2009. – 876 с. (у співавтор. Гончар Б.М., Слюсаренко А.Г. Стельмах С.П.);

Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття): навч. посіб. – К.:Знання, 2013.

 

Література:

Мордвінцев Вʼячеслав Михайлович // Професори Київського університету: біограф. довід. / Упоряд. С.Ю Алтухова, К.В. Бойко, І.В.Ващенко та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 317-318.

Мордвінцев Вʼячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху, II том. – К.: Тов. «Світ Успіху», 2006. – С.60.

Мордвінцев Вʼячеслав Михайлович // Матеріали до бібліографії (до 60-ліття з Дня народження). /Упоряд. О.Г. Кириленко, І.І. Тіщенко, І.С. Даценко. – К.: Наукова бібліотека імені М.Максимовича. Редакційно-видавничий відділ, 2009.