Навчально-методичні комплекси

Городня Наталія Данилівна   Історія відносин США і країн Східної Азії
Новітня історія країн Азії та Африки
Історія інтеграційних процесів у Східній Азії
Глобалізаційні процеси: минуле і сучасність
Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1870-1918 рр.)
     
Чуткий Андрій Іванович   Давня історія України
     
Сухобокова Ольга Олегівна   Нова історія країн Азії та Африки
     
Іваницька Лілія Василівна   Історія мистецтв

Історія європейського костюму

   
Казакевич Геннадій Михайлович   Мистецтво Давньої Греції і Риму 
     
Корнієнко Аліна Юріївна   Американські президенти
Європейська політика США: історія та сучасність
     
Пількевич Вікторія Олександрівна   Історія міжнародних організацій ХХ – початку ХХІ ст.
Історія міжнародного культурного співробітництва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
     
Руккас Андрій Олегович   Історія Голокосту