Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Магістерський цикл навчання в рамках освітньої програми «СХОДОЗНАВСТВО» спеціальності 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» є системним продовженням базового бакалаврського рівня. В його основу закладено принцип переходу із класичної сходознавчої підготовки в практичну. В якості основних цивілізаційно-географічних концептів наголос зроблено на ключових арабських країнах, Туреччині й тюркомовному світі, Китаї.

Велику увагу приділено курсам, що покликані сформувати більш практичні навички: історія суспільно-політичної думки в Китаї (ХХ – поч. ХХІ ст.), історія релігійно-етичних систем Далекого Сходу, партійна історія Японії та Кореї, історія становлення та розвитку ісламу, іслам в сучасному світі, історія тюркських народів, країнознавство Туреччини, історія становлення та розвитку буддизму, історія зовнішньої політики країн Сходу, eтнотуризм в країнах Сходу та інші.

Освітньо-науковий рівень програми забезпечує здатності для роботи на викладацьких посадах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у наукових і аналітично-інформаційних інституціях, РR-агенціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, радіомовленні та телебаченні, у соціальних та культурних закладах, громадських організаціях, партіях, дипломатичних установах.

Сучасний світовий простір держав і народів стає все більш взаємопов’язаним та поліцентричним у всіх аспектах відносин: політичному, економічному, культурному та ін.  У наш час вже йдеться про системний  вплив на глобальні процеси таких країн як Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія, Китай. Відповідно й освітній процес, враховуючи такі обставини, розвивається синхронно цим тенденціям і покликаний інтегрувати їх у формування більш фахового розуміння історичного минулого та тенденцій розвитку провідних азійських країн.

Історія, сьогодення та майбутнє України нерозривно пов’язані із взаємодією зі Сходом.  Османська імперія, а потім і Туреччина, є нашим географічним сусідом, а історія багатостраждального кримськотатарського народу протягом століть нерозривно пов’язана з українською історією та політикою. Розуміння ісламської цивілізації та арабського культурно-політичного  простору не просто розкриє естетичну й філософську красу цієї величезної частини людства, але й надасть практичні знання для співробітництва з її представниками. Феноменальне економічне й політичне піднесення Китаю заклало базу відродження у наш час ідеї Великого шовкового шляху в рамках Ініціативи «Один пояс – один шлях», який створює для України велику кількість нових можливостей для розвитку.

Програма передбачає доповнення та розвиток фундаментального історичного матеріалу предметами, які репрезентують сучасність і які покликані закріпити здатності студента до критичного осмислення процесів сучасності з точки зору їх історичної тяглості. Історичний матеріал поєднується з культурологічним, адже, ведучи мову про народи та країни Сходу обов’язково мають враховуватися цивілізаційний, релігійний та інші контексти. Велику увагу приділено курсам, які покликані сформувати більш практичні навички.

Задум магістерської програми полягає також у тому, що ті студенти, які одержали бакалаврську ступінь зі спеціалізації «сходознавство» вже володіють базовими розвиненими мовними компетенціями з турецької, арабської та китайської мов. Східна мовна основа буде доповнена консолідацією та розвитком володіння європейськими мовами (англійською, іспанською, французькою, німецькою). Це, в свою чергу, має забезпечити більш гармонійні комунікативні здібності, а також навики роботи з літературою й джерелами як європейськими, так і східними мовами.