Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Магістерський цикл навчання в рамках  освітньої програми «Східноєвропейські історичні студії» спеціальності 032 «Історія та археологія» є продовженням базового бакалаврського рівня. Разом з вивченням другої слов’янської мови, велику увагу приділено курсам, які покликані сформувати наукові навички щодо історії Центральної та Східної Європи. Як результат, володіючи відповідною мовою, фахове орієнтуючись у політичних, соціальних, культурних, етнічних процесах  випускники отримують диплом «Магістр історії  та археології (Східноєвропейські історичні студії)».

Випускник-магістр може працювати в наукових, академічних та освітніх установах; викладати історію у вищих навчальних закладах, в органах державної влади та місцевого самоврядування; політичних партіях; у культурній сфері; засобах масової інформації та друкованих видань; очолювати соціальні та наукові проекти, здійснювати історичні наукові презентації,  тощо.