Терміни прийому заяв і документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Порядок роботи Приймальної комісії:
з понеділка до п’ятниці – з 9:00 до 17:00

03 червня, 23 липня, 07 серпня – з 9:00 до 18:00

Контактний номер відбіркової комісії: (044) 481-45-71

 

11 травня – 03 червня (до 1800) Реєстрація вступників для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
22 червня  – 25 червня Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет
30 червня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті
02 липня Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті (для спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)
01 липня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
15 липня – 23 липня (до 1800) Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі
26 липня – 30 липня Проведення Університетом фахових вступних випробувань
до 02 серпня Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
07 серпня (до 1800) Завершення виконання вимог Правил прийому для зарахування.

Завершення подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

02 серпня – 07 серпня (до 1800) Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі.
12 серпня Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
до 19 серпня Переведення на вакантні місця державного замовлення  та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил)