Терміни прийому заяв і документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок роботи Приймальної комісії:
з понеділка до п’ятниці – з 9:00 до 17:00,
03 червня – з 9:00 до 18:00,
10 серпня – з 9:00 до 18:00,
11 серпня – з 9:00 до 13:00.

Етапи вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови
13 травня – 03 червня (до 18:00)
Складання додаткових фахових вступних
випробувань для вступників, які вступають на
основі ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю
13 травня – 31 травня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет 17 червня – 25 червня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 10 липня – 23 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з
іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті
02 липня
Проведення Університетом фахових вступних
випробувань, а також додаткових фахових
вступних випробувань для вступників, які
вступають на основі ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит
05 липня – 26 липня
Надання рекомендацій для зарахування за
державним замовленням
до 05 серпня
Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням 10 серпня о 18:00
Зарахування вступників за державним
замовленням, за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
11 серпня до 12:00
Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/абоюридичних осіб  30 серпня