У 2022 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює набір бажаючих отримати ступінь МАГІСТРА за спеціальностями  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ та 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра вступні випробування проводяться у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках. Програми вступних випробувань, які проводить Університет, затверджуються та оприлюднюються відповідно до пункту 7 § 5 розділу І Правил прийому

Денна форма навчання
Американістика та європейські студії Фаховий іспит 1,0
Археологія Фаховий іспит 1,0
Етнологія Фаховий іспит 1,0
Історія мистецтв Фаховий іспит 1,0
Історія України Фаховий іспит 1,0
Східноєвропейські історичні студії Фаховий іспит 1,0
Сходознавство Фаховий іспит 1,0
Музеєзнавство, пам’яткознавство Фаховий іспит 1,0
Заочна форма навчання
Історія Фаховий іспит 1,0

Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху, незалежно від форми проведення, оцінюються за 200-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які отримали на іспиті з фаху менш ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі на зарахування за обраною спеціальністю (магістерською програмою).

Підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюватиметься в рамках 7 освітніх програм денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання: 

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн / рік)
Американістика та європейські студії 25 [pdf] Завантажити 36200
Археологія  15 [pdf] Завантажити 36200
Етнологія  20 [pdf] Завантажити 36200
Історія (заочна) 25 [pdf] Завантажити 25500
Історія мистецтв 30 [pdf] Завантажити 36200
Історія України  30 [pdf] Завантажити 36200
Східноєвропейські історичні студії  20 [pdf] Завантажити 36200
Сходознавство 20 [pdf] Завантажити 36200

Підготовка магістрів за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство здійснюватиметься в рамках освітньої програми денної форми навчання:

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн) Акредитація
Музеєзнавство, пам’яткознавство – денна 30 [pdf] Завантажити 36200 Відомості самооцінювання

Програма виїзду експертної групи

  •  Термін навчання – 2 роки.

Більшість освітніх програм містять набір дисциплін, які після завершення підготовки дозволяють присвоювати випускнику професійні кваліфікації «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію. Запропоновані на вибір блоки дисциплін у достатній мірі доповнюють теоретичні курси, сприяють поглибленню знань студентів, формування компетентностей магістра-історика, закріплюють поглиблений інтерес студентів до певного історичного періоду чи актуального напрямку в сучасній історичній науці.

 

    Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті, отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до аспірантури, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

    Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!