У 2023 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює набір бажаючих отримати ступінь МАГІСТРА за спеціальностями  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ та 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань відповідно до Правил прийому.


У 2023 році усі вступники на магістратуру складатимуть ЄВІ (єдиний вступний іспит). Цьогоріч він поєднує у собі 2 блоки:

1. Тест з іноземної мови.
2. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Перший блок іспиту на магістратуру ЄВІ (єдиний вступний іспит) – це тест з іноземної мови, який складають вступники усіх спеціальностей. Він доступний до складання у чотирьох варіантах:

 • англійською
 • німецькою
 • іспанською
 • французькою

Зразки завдань (натисніть для перегляду)

Усі тести однакові за своєю структурою і ти можеш обрати будь-яку з цих мов на свій розсуд. Як правило, більшість вступників обирають англійську.
ЄВІ з іноземної мови виглядає приблизно так, як ЗНО, яке здають випускники після закінчення школи. Більше того, воно дещо простіше, адже не містить аудіювання і не передбачає виконання письмового завдання.

ЄВІ загалом містить 42 тести. Складається він із двох частин:

 • Частина “читання” – це перші чотири завдання. Тут передбачається виконання таких видів тестувань:
  • встановлення відповідності між уривками тексту та заголовками
  • прочитання тексту та виконання завдань до нього (тести з обранням однієї правильної відповіді)
  • заповнення пропусків в тексті реченням
 • Частина “використання мови” – це два останні тести:
 • перший – завдання на перевірку лексики з вибором одного правильного слова
 • другий – це перевірка граматики
 • Детально ознайомитися з кожним завданням тесту та завантажити тести минулих років ти можеш переглянувши наступні завдання:


Загалом на виконання блоку ЄВІ з англійської мови дається 60 хвилин. На перший погляд здається, що цього мало, але насправді специфіка та кількість завдань такі, що часу цілком достатньо для їх виконання.

[згорнути]

Другий блок це ТЗНК – тестування із загальних навчальних компетентностей – передбачає перевірку таких навичок:

 • критичне читання та мислення
 • аналітичне письмо
 • комунікативні навички
 • логічне мислення
 • аналітичне мислення

На складання блоку ТЗНК виділяється 75 хв.

Зразки завдань (натисніть для перегляду)


[згорнути]

ЄВІ-2023: демонстраційний тест (натисніть для перегляду)

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти розробили демонстраційні варіанти тесту. Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти майбутні  магістри можуть потренуватися виконувати завдання ЄВІ у спеціальному онлайн-середовищі. Зважте на те, що блок завдань із тесту загальної навчальної компетентності однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором вступника

Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному ЄВІ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування.

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 120 хвилин за комп’ютером –  завантажте файли із демонстраційними варіантами ТЗНК й іноземної мови, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними.

Зареєструватися для проходження ЄВІ та ЄФВВ потенційні магістри зможуть з 8 до 31 травня включно.

ЄВІ-2023

[згорнути]


Етапи вступної кампанії 2023:   Дати:
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту
  08 травня – 31 травня (до 18:00)
Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування проводиться за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

 

  26 червня – 18 липня
Реєстрація заяв на проведення Університетом співбесід замість єдиного вступного іспиту, фахових іспитів і фахових іспитів замість єдиного фахового вступного випробування у випадках, передбачених Правилами прийому

 

  Липень
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 

  01 липня
Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі

 

  31 липня – 21 серпня (до 18:00)
Проведення Університетом співбесід замість єдиного вступного іспиту, фахових іспитів і фахових іспитів замість єдиного фахового вступного випробування у випадках, передбачених Правилами прийому

 

  17 липня – 28 липня
Проведення Університетом фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

  31 липня – 14 серпня (до 18:00)
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

 

  не пізніше 26 серпня
Завершення виконання вимог для зарахування за державним замовленням

 

  29 серпня (до 18:00)
Зарахування вступників за державним замовленням

 

  31 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

 

  І етап – 30 серпня

ІІ етап – 08 вересня

Завершення виконання вимог для зарахування

 

  І етап – 07 вересня

ІІ етап – 29 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб   І етап – 08 вересня

ІІ етап – не пізніше 30 вересня

Реєстрація абітурієнтів на сайті приймальної комісії

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра вступні випробування проводяться у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках. Програми вступних випробувань, які проводить Університет, затверджуються та оприлюднюються відповідно до пункту 7 § 5 розділу І Правил прийому

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, що підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв. При цьому заяві присвоюється один із статусів:

«Скасовано вступником»;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)».


Вагові коефіцієнти оцінок для вступників на ОР Магістр


Підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюватиметься в рамках 7 освітніх програм денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання: 

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн / рік)
Американістика та європейські студії 25 [pdf] Завантажити 36200
Археологія  15 [pdf] Завантажити 36200
Історичне туризмознавство 20 [pdf] Завантажити 36200
Історія (заочна) 25 [pdf] Завантажити 25500
Історія мистецтв 30 [pdf] Завантажити 36200
Історія України  30 [pdf] Завантажити 36200
Східноєвропейські історичні студії  20 [pdf] Завантажити 36200
Сходознавство 20 [pdf] Завантажити 36200

Підготовка магістрів за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство здійснюватиметься в рамках освітньої програми денної форми навчання:

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн) Акредитація
Музеєзнавство, пам’яткознавство – денна 30 [pdf] Завантажити 36200 Відомості самооцінювання

Програма виїзду експертної групи

 •  Термін навчання – 2 роки.

Більшість освітніх програм містять набір дисциплін, які після завершення підготовки дозволяють присвоювати випускнику професійні кваліфікації «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!