У 2019 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює набір бажаючих отримати ступінь МАГІСТРА за спеціальностями  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ та 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО. Вступ за обома спеціальностями відбувається шляхом складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО) та фахового вступного випробування (відповідно до обраної освітньої програми).

 

УВАГА! При перехресному вступі на іншу спеціальність абітурієнт повинен складати ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.

Нормативні документи вступної кампанії.

Порядок роботи приймальної комісії, терміни подачі заяв і документів, проведення конкурсного відбору і зарахування на навчання.

Алгоритм реєстрації вступника на ЄВІ та Додаткові фахові вступні випробування.

Розклад фахових вступних випробувань.

 

Підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та архелогія здійснюватиметься в рамках 10 освітніх програм денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання: 

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн)
Американістика та європейські студії 25 Завантажити Завантажити 33.900
Архівознавство  15 Завантажити Завантажити 33.900
Археологія  15 Завантажити Завантажити 33.900
Військова історія 12 Завантажити Завантажити 33.900
Етнологія  15 Завантажити Завантажити 33.900
Історичне туризмознавство 10 Завантажити Завантажити 33.900
Історія мистецтв 13 Завантажити Завантажити 33.900
Історія України  60 Завантажити Завантажити 33.900
Історія (заочна ф/н) 70 Завантажити Завантажити 23.900
Східноєвропейські історичні студії  20 Завантажити Завантажити 33.900
Сходознавство 20 Завантажити Завантажити 33.900

 

Підготовка магістрів за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство здійснюватиметься в рамках 1 освітньої програми денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання:

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн)
Музеєзнавство, пам’яткознавство – денна 25 Завантажити Завантажити 33.900
Музеєзнавство, пам’яткознавство – денна 25 Завантажити Завантажити 23.900
  •  Термін навчання – 2 роки на денній формі, 1,5 роки – заочна форма.

Більшість освітніх програм містять набір дисциплін, які після завершення підготовки дозволяють присвоювати випускнику професійні кваліфікації «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію. Запропоновані на вибір блоки дисциплін у достатній мірі доповнюють теоретичні курси, сприяють поглибленню знань студентів, формування компетентностей магістра-історика, закріплюють поглиблений інтерес студентів до певного історичного періоду чи актуального напрямку в сучасній історичній науці.

 

    Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті, отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до аспірантури, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

    Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!