У 2021 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює набір бажаючих отримати ступінь МАГІСТРА за спеціальностями  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ та 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО. Вступ за обома спеціальностями відбувається шляхом складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО) та фахового вступного випробування (відповідно до обраної освітньої програми).

Нормативні документи вступної кампанії

Алгоритм реєстрації вступника на ЄВІ [В РОЗРОБЦІ]

Реєстрація електронних кабінетів для подання заяв на вступ [В РОЗРОБЦІ]

Порядок роботи приймальної комісії, терміни подачі заяв і документів, проведення конкурсного відбору і зарахування на навчання [В РОЗРОБЦІ]

Розклад фахових вступних випробувань [В РОЗРОБЦІ]

Для іногородніх студентів, які потребують житло – Пам’ятка поселення до гуртожитків

Підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюватиметься в рамках 8 освітніх програм денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання: 

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн / рік)
Американістика та європейські студії 25 [pdf] Завантажити Уточнюється
Археологія  15 [pdf] Завантажити
Етнологія  20 [pdf] Завантажити
Історичне туризмознавство 15 [pdf] Завантажити
Історія (заочна) 25 [pdf] Завантажити
Історія мистецтв 30 [pdf] Завантажити
Історія України  30 [pdf] Завантажити
Східноєвропейські історичні студії  20 [pdf] Завантажити
Сходознавство 20 [pdf] Завантажити

Підготовка магістрів за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство здійснюватиметься в рамках освітньої програми денної форми навчання:

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Вартість навчання за контрактом (грн) Акредитація
Музеєзнавство, пам’яткознавство – денна 30 [pdf] Завантажити Уточнюється Відомості самооцінювання

Програма виїзду експертної групи

  •  Термін навчання – 2 роки.

Більшість освітніх програм містять набір дисциплін, які після завершення підготовки дозволяють присвоювати випускнику професійні кваліфікації «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію. Запропоновані на вибір блоки дисциплін у достатній мірі доповнюють теоретичні курси, сприяють поглибленню знань студентів, формування компетентностей магістра-історика, закріплюють поглиблений інтерес студентів до певного історичного періоду чи актуального напрямку в сучасній історичній науці.

 

    Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті, отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до аспірантури, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

    Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!