У 2023 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює набір бажаючих отримати ступінь МАГІСТРА за спеціальностями  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ та 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

УВАГА!!!!

ДОДАТКОВИЙ НАБІР НА МАГІСТРАТУРУ

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями та формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії

Реєстрація заяв на проведення Університетом співбесід замість єдиного вступного іспиту, фахових іспитів і фахових іспитів замість єдиного фахового вступного випробування у випадках, передбачених Правилами прийому 07 вересня – 12 вересня 

(до 17:00)

Проведення Університетом співбесід замість єдиного вступного іспиту, фахових іспитів і фахових іспитів замість єдиного фахового вступного випробування у випадках, передбачених Правилами прийому 11 вересня –

15 вересня

Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі 15 вересня –

22 вересня (до 17:00)

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 25 вересня
Завершення виконання вимог для зарахування за державним замовленням 28 вересня (до 17:00)
Зарахування вступників за державним замовленням 29 вересня

 


Етапи вступної кампанії 2023:   Дати:
Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

 

  І етап – 30 серпня

ІІ етап – 08 вересня

Завершення виконання вимог для зарахування

 

  І етап – 07 вересня

ІІ етап – 29 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб   І етап – 08 вересня

ІІ етап – не пізніше 30 вересня

Із повною інформацією Ви можете ознайомитися на сайті приймальної комісії

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра вступні випробування проводяться у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках. Програми вступних випробувань, які проводить Університет, затверджуються та оприлюднюються відповідно до пункту 7 § 5 розділу І Правил прийому


Вагові коефіцієнти оцінок для вступників на ОР Магістр


Вартість навчання

Спеціалізація ОП Форма Ліцензія Термін навчання Вартість
1 рік 2 рік Повна сума за 2 роки
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєзнавство, пам’яткознавство Денна 22 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Американістика та європейські студії Денна 30 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Археологія Денна 15 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історія мистецтв Денна 30 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історія України Денна 30 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історичне туризмознавство Денна 20 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Східноєвропейські історичні студії Денна 20 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Сходознавство Денна 20 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історія Заочна 25 1,5 роки 26800 15300 42100

Вартість навчання згідно з переліком освітніх програм, за якими оголошується набір на навчання за освітнім ступенем Бакалавра/Магістра 2023/2024 н.р. Ви можете переглянути на порталі Приймальної комісії.


Підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюватиметься в рамках 7 освітніх програм денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання: 

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту
Американістика та європейські студії 25 [pdf] Завантажити
Археологія  15 [pdf] Завантажити
Історичне туризмознавство 20 [pdf] Завантажити
Історія (заочна) 25 [pdf] Завантажити
Історія мистецтв 30 [pdf] Завантажити
Історія України  30 [pdf] Завантажити
Східноєвропейські історичні студії  20 [pdf] Завантажити
Сходознавство 20 [pdf] Завантажити

Підготовка магістрів за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство здійснюватиметься в рамках освітньої програми денної форми навчання:

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Акредитація
Музеєзнавство, пам’яткознавство – денна 30 [pdf] Завантажити Відомості самооцінювання

Програма виїзду експертної групи

  •  Термін навчання – 2 роки.

Більшість освітніх програм містять набір дисциплін, які після завершення підготовки дозволяють присвоювати випускнику професійні кваліфікації «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!