У 2024 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює набір бажаючих отримати ступінь МАГІСТРА за спеціальностями  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ та 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО.

Реєстрація  вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) розпочинається 07 травня та закінчується 29 травня о 18:00

 Контакти для отримання консультацій

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями та формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
01 липня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
03 липня – 10 липня 
(до 1800)
Реєстрація для участі у творчих конкурсах1 та співбесідах (на місця державного замовлення)
03 липня –  25 липня 
(до 1800)
Реєстрація для участі у творчих конкурсах2 та співбесідах (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
08 липня – 19 липня  Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (на місця державного замовлення)
08 липня – 31 липня Проведення Університетом творчих конкурсів та співбесід (виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
19 липня – 31 липня
(до 1800)
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі від вступників
до 05 серпня Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
08 серпня (до 1800) Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням та рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції
10 серпня Зарахування вступників на навчання за державним замовленням за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції
І етап – 09 серпня

ІІ етап – 13 серпня

ІІІ етап – 16 серпня

IV етап – 27 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
І етап – 12 серпня
(до 1700)
ІІ етап – 15 серпня
(до 1700)

ІІІ етап – 26 серпня
(до 1700)

IV етап – 29 серпня
(до 1700)

Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
І етап – 13 серпня

ІІ етап – 15 серпня

ІІІ етап – 27 серпня

IV етап – 30 серпня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 17 серпня Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
27 вересня Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап)
28 вересня Виконання вимог для зарахування на навчання для вступників, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (завершальний етап)
30 вересня Зарахування вступників що беруть участь у конкурсі за квотою-2 на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Із повною інформацією Ви можете ознайомитися на сайті приймальної комісії

 


Вагові коефіцієнти оцінок для вступників на ОР Магістр


Вартість навчання

Спеціалізація ОП Форма Ліцензія Термін навчання Вартість
1 рік 2 рік Повна сума за 2 роки
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Етнологія Денна 22 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Американістика та європейські студії Денна 30 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Археологія Денна 15 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історія мистецтв Денна 30 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історія України Денна 30 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історичне туризмознавство Денна 20 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Сходознавство Денна 20 2 роки 38000 43300 81300
032 Історія та археологія Історія Заочна 25 1,5 роки 26800 15300 42100

Вартість навчання згідно з переліком освітніх програм, за якими оголошується набір на навчання за освітнім ступенем Бакалавра/Магістра 2024/2025 н.р. Ви можете переглянути на порталі Приймальної комісії.


Підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюватиметься в рамках 7 освітніх програм денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання: 

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту
Американістика та європейські студії 25 [pdf] Завантажити
Археологія  15 [pdf] Завантажити
Етнологія 20 [pdf] Завантажити
Історія (заочна) 25 [pdf] Завантажити
Історія мистецтв 30 [pdf] Завантажити
Історія України  30 [pdf] Завантажити
Сходознавство 20 [pdf] Завантажити

Підготовка магістрів за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство здійснюватиметься в рамках освітньої програми денної форми навчання:

Освітня програма Ліцензований обсяг Опис освітньої програми Програма фахового іспиту Акредитація
Музеєзнавство, пам’яткознавство – денна 30 [pdf] Завантажити Відомості самооцінювання

Програма виїзду експертної групи

  •  Термін навчання – 2 роки.

Більшість освітніх програм містять набір дисциплін, які після завершення підготовки дозволяють присвоювати випускнику професійні кваліфікації «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!