Кафедра історії світового українства заснована 2016 року. З 2018 року носить сучасну назву.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри включають проблеми українознавчих студій, історії розселення українців у світі, сучасної української діаспори, державної політики України щодо закордонних українців, а також публічної історії, історичної політики та політики пам’яті.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 032 «Історія та археологія» за освітніми програмами:

 

СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПОСТУПІ з поглибленим вивченням іноземних мов

ПРАКТИЧНА (ПУБЛІЧНА) ІСТОРІЯ з поглибленим вивченням іноземних мов

 

В.о.  завідувача кафедри – доктор історичних наук, професор Сергійчук Володимир Іванович

 

Викладачі кафедри:

Патриляк Іван Казимирович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету

Даниленко Олександр Вікторович – доктор історичних наук, професор

Горбань Тетяна Юріївна – доктор політичних наук, професор

Орлова Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор

Боровик Микола Андрійович – кандидат історичних наук, доцент

Латиш Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент

Мороз (Заболотна) Інна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент

Набока Сергій Валерійович – кандидат історичних наук, доцент

Ціватий В’ячеслав Григорович – кандидат історичних наук, доцент

Чекаленко Людмила Дмитрівна – доктор політичних наук, професор

 

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.105-4

Телефон: (044) 239-31-71 | E-mail: iep@ukr.net