Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – один з провідних центрів із підготовки істориків-архівістів, джерелознавців, археографів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін в Україні.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Палієнко М. Г. 

Перейти на сайт кафедри