Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – один з провідних центрів із підготовки істориків-архівістів, джерелознавців, археографів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін в Україні.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Палієнко М. Г. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Контакти викладачів кафедри:

Палієнко М. Г., д.і.н., професор, завідувачка кафедри – mpaliienko@knu.ua
Павленко С. Ф., к.і.н., доцент – pavlenko_s_f@ukr.net
Калакура Я. С., д.і.н., проф. – kalajar@ukr.net
Кафедральна скринька – arhivy@ukr.net

Перейти на сайт кафедри