Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – один з провідних центрів із підготовки істориків-архівістів, джерелознавців, археографів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін в Україні.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Палієнко М. Г. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Контакти викладачів кафедри:

Палієнко Марина Геннадіївна, д.і.н., професор, завідувачка кафедри –  mpaliienko@knu.ua

Коцур Галина Георгіївна, д.і.н., проф. – kotsurh@knu.ua

Зубко Андрій Миколайович, к.і.н., доц. – zubko_a@knu.ua

Щербак Микола Григорович, д.і.н., проф. – mykola49@knu.ua

Калакура Ярослав Степанович, д.і.н., проф. – kalajar@knu.ua

Коломієць Наталія Анатоліївна, к.і.н., асист. – kolomiyets@knu.ua

Сорока Юрій Михайлович, д.і.н., проф. – ury@knu.ua

Перейти на сайт кафедри