Кафедра готує професійних археологів та музеєзнавців протягом останніх 60 років і є однією з найдавніших освітніх установ археологічного профiлю на території України.

Кафедра є складовою частиною історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і випускає разом з факультетом бакалаврів, спеціалістів та магістрів історії. З 2002 року на історичному факультеті проводиться набір в магістратуру за спеціальністю “Археологія” зі строком навчання 1 рік. Кафедра готує аспірантів за спеціальністю “Археологія”, “Антропологія” “Історія України”, “Всесвітня Історія”.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Контакти викладачів кафедри:

Терпиловський Р. В., д.і.н., проф., завідувач кафедри – rostt@knu.ua
Рижов С. М., к.і.н., доцент – seryzh@knu.ua
Шидловський П. С., к.і.н., доцент – prehist@knu.ua
Синиця Є. В., к.і.н., доцент – sin@univ.kiev.ua
Кравченко І. А., к.і.н., доцент – innakravchenko@knu.ua
Іванисько С. І., к.і.н., асист. – s_ivanysko@knu.ua
Лозниця Т. В. – arch@univ.kiev.ua
Чимирис М. В. – margochimiris@gmail.com

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Терпиловський Р. В. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

 

Перейти на сайт кафедри