Кафедра готує професійних археологів та музеєзнавців протягом останніх 60 років і є однією з найдавніших освітніх установ археологічного профiлю на території України.

Кафедра є складовою частиною історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і випускає разом з факультетом бакалаврів, спеціалістів та магістрів історії. З 2002 року на історичному факультеті проводиться набір в магістратуру за спеціальністю “Археологія” зі строком навчання 1 рік. Кафедра готує аспірантів за спеціальністю “Археологія”, “Антропологія” “Історія України”, “Всесвітня Історія”.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Контакти викладачів кафедри:

Терпиловський Ростислав Всеволодович, д.і.н., проф., завідувач кафедри – rostt@knu.ua
Рижов Сергій Миколайович, к.і.н., доцент – seryzh@knu.ua

Шидловський Павло Сергійович, к.і.н., доцент – prehist@knu.ua

Синиця Євген Валентинович, к.і.н., доцент – sin@univ.kiev.ua

Кравченко Інна Анатоліївна, к.і.н., доцент – innakravchenko@knu.ua

Іванисько Світлана Іванівна, к.і.н., асист. – s_ivanysko@knu.ua

Третяк Кирило Олегович, к.і.н., доцент – ktretiak@knu.ua

Пшеничний Тарас Юрійович, д.і.н., асист. – pshenychnyi.taras@knu.ua

Лозниця Тетяна Вікторівна – arch@univ.kiev.ua

Чимирис Маргарита Володимидирівна – margaryta_chymyrys@knu.ua

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Терпиловський Р. В. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

 

Перейти на сайт кафедри