Антикознавство та медієвістика справедливо вважаються елітними галузями історичної науки, адже потребують від дослідників знання класичних мов. Їх становлення в науково-викладацькому процесі в Київському університеті відбулося ще в другій половині XIX – на початку XX ст. Упродовж останніх десяти років діапазон наукових тем по кафедрі розширився за рахунок історії стародавнього Сходу, античної та середньовічної історії.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Контакти викладачів кафедри:

Ставнюк Віктор Володимирович, д.і.н., проф., завідувач кафедри – stavnyuk@knu.ua

Рубель Вадим Анатолійович, д.і.н., проф. – rva@univ.kiev.ua

Гоман Юрій Олексійович, к.і.н., доцент – goman@knu.ua

Пількевич Андрій Леонідович, к.і.н., доцент – pilkevich@knu.ua

Полюхович Юрій Юрійович, к.і.н., доцент – polyukhovych@knu.ua

Пуховець Дмитро Сергійович, к.і.н., доцент – pukhovets@knu.ua

Рудь Микола Олексійович, к.і.н., доцент – rudmo@knu.ua

Заплетнюк Ольга Андріївна, к.і.н., асист. – olha_zapletniuk@knu.ua

Жданович Олеся Петрівна, д.і.н., асист. – olesiazhdanovych@univ.kiev.ua

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Ставнюк В. В. 

Перейти на сайт кафедри