Антикознавство та медієвістика справедливо вважаються елітними галузями історичної науки, адже потребують від дослідників знання класичних мов. Їх становлення в науково-викладацькому процесі в Київському університеті відбулося ще в другій половині XIX – на початку XX ст. Упродовж останніх десяти років діапазон наукових тем по кафедрі розширився за рахунок історії стародавнього Сходу, античної та середньовічної історії.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Контакти викладачів кафедри:

Ставнюк В. В., д.і.н., проф., завідувач кафедри – stavnyuk@knu.ua
Рубель В. А., д.і.н., проф. – rva@univ.kiev.ua
Гоман Ю. О., к.і.н., доцент – goman.yuriy@ukr.net
Пількевич А. Л., к.і.н., доцент – pilkevich@knu.ua
Пуховець Д. С., к.і.н., доцент – pukhovets@knu.ua
Рудь М. О., к.і.н., доцент – rudmo@knu.ua

Заплетнюк О. А., к.і.н., асист. – olha_zapletniuk@knu.ua
Охріменко О. С., .к.і.н., асист. – ohrimenkosasha@gmail.com
Магдич О. Р., к.і.н., асист. – o.mahdych89@gmail.com
Жданович О. П., к.і.н., асист. – olbio27@gmail.com
Лукін Д. В., к.і.н., асист. – dmytro.dlook@gmail.com

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Ставнюк В. В. 

Перейти на сайт кафедри