Антикознавство та медієвістика справедливо вважаються елітними галузями історичної науки, адже потребують від дослідників знання класичних мов. Їх становлення в науково-викладацькому процесі в Київському університеті відбулося ще в другій половині XIX – на початку XX ст. Упродовж останніх десяти років діапазон наукових тем по кафедрі розширився за рахунок історії стародавнього Сходу, античної та середньовічної історії.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Ставнюк В. В. 

Перейти на сайт кафедри