Студенти кафедри вивчають історію Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, балканських держав, країн Балтії, Росії, Білорусі, Молдови, Південного Кавказу. Крім класичної історичної освіти студенти отримають поглибленні знання з етногенезу народів Центральної та Східної Європи, давньої, середньовічної, нової та новітньої історії народів і країн регіону, розвитку культурних процесів, етнонаціональних та міжетнічних процесів.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Мордвінцев В. М.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Контакти викладачів кафедри:

Мордвінцев В. М., д.і.н., проф., завідувач кафедри – mordvintsev@knu.ua

Руккас А. О., к.і.н., доцент – rukkas@knu.ua
Мотрук С. М., к.і.н., доцент – motruksm@knu.ua
Малацай І. В., к.і.н., доцент – malatcai@knu.ua
Яровий В. І.. д.і.н., проф. – kafedra339@ukr.net
Верба І. В., д.і.н., проф. – proffik2007@ukr.net
Ляпіна О. В., к.і.н., доцент – liapina@knu.ua

Перейти на сайт кафедри