Студенти кафедри вивчають історію Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, балканських держав, країн Балтії, Росії, Білорусі, Молдови, Південного Кавказу. Крім класичної історичної освіти студенти отримають поглибленні знання з етногенезу народів Центральної та Східної Європи, давньої, середньовічної, нової та новітньої історії народів і країн регіону, розвитку культурних процесів, етнонаціональних та міжетнічних процесів.

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Мордвінцев В. М. 

Перейти на сайт кафедри