Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

«Історія України, етнологія та джерелознавство»

Освітня програма ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ЕТНОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО спеціальності 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ – передбачає підготовку бакалавра історика з поглибленим вивченням історії України, етнології та краєзнавства, архівознавства та джерелознавства. Студенти, які будуть навчатися за цією програмою, опанують усі аспекти історії українського народу на батьківщині та на закордонних поселеннях, досліджуватимуть разом із викладачами хід світового історичного процесу, отримують навички роботи з історичними джерелами в центральних державних архівах та музеях, самі знайдуть  археологічні артефакти під час польових експедицій, зможуть поповнити етнографічними матеріалами й експонатами музеї університету.

Знання з історії України та світу відкриють перед вами безмежні можливості до розуміння світу сучасного. Ви не зможете провістити майбутнього, але завжди достеменно знатимете, що відбувається сьогодні. Чарівний світ вітчизняної історії є вашою перепусткою до світу політики, журналістики, громадської діяльності, досвіту публічності та успіху.  

Вивчення іноземної мови дозволить студентам вже по завершенню першого курсу володіти мовою на рівні В1, і далі продовжувати вдосконалювати свої знання на факультативі з тим щоб на 4 курсі скласти іспит і отримати відповідний сертифікат.

Відповідно до Закону про вищу освіту студенти зможуть вільно обирати окремі дисципліни і блоки дисциплін. З другого курсу студенти визначатимуться зі своєю спеціалізацією згідно з власними науковими інтересами. Студенти, які захочуть вивчати історію України княжих часів, доби козаччини і формування модерної нації, зможуть обрати спеціалізацію «Давня, середньовічна та нова історія України»; хто за покликанням серця мріє пов’язати свою долю з вивченням новітньої історії України, дослідженням боротьби за відновлення і збереження української державності у ХХ — ХХІ ст., змінами в житті українського народу і окремої людини в роки революцій і війн зможуть спеціалізуватися за блоком «Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава»; хто захоплюється українським фольклором і народними традиціями, хоче пізнати етнічні основи української нації, спеціалізуватимуться за блоком «Етнічна  історія  та  етнокультура»; ті кого вабить перспектива «володіти світом через інформацію», може обрати шлях роботи в архівних установах (як державних, так і приватних); також усі, хто бачить себе фахівцем з нумізматики, геральдики, сфрагістики, дипломатики приєднаються до спеціалізації «Архівознавство та спеціальні галузі історичної науки»; студенти, які цікавляться військовою історією, захоплюються історичною реконструкцією оберуть спеціалізацію «Військова історія України», яку вперше  пропонує історичний факультет. Студенти, які оберуть спеціалізацію «Зарубіжна україністика», будуть знати особливості суспільно-історичних процесів, що вплинули на виникнення та розвиток української діаспори в різних частинах світу та на роль України у світовій історії в цілому, особливості впливу діяльності церков української діаспори, діяльність відомих історичних постатей зарубіжного українства; основні етапи становлення та розвитку відносин України та діаспори.

Важливе значення в межах цієї програми приділяється практичній підготовці. Археологічна практика захопить студентів романтикою археологічних пошуків, життям у польових умовах; навички роботи з унікальними документами та музейними експонатами студенти здобудуть під час архівно-музейної практики; фольклор і українські традиції збиратимуться під час етнологічної практики; особливості та закономірності історичного розвитку регіонів України, їх історико-культурну спадщину студенти вивчатимуть під час краєзнавчої практики.

Студенти за цією програмою активно займатимуться науковою роботою, братимуть участь в республіканських та міжнародних конференціях, матимуть наукові публікації в електронних та друкованих виданнях.

Скориставшись академічною мобільністю студенти зможуть відвідати  університети Польщі, Туреччини, країн Прибалтики.

Традиційно найбільша кількість місць за державним замовленням виділяється саме для цієї освітньої програми.

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді(переважно) чи особисто (для визначенихкатегорійвступників) документи до приймальної комісії.

 

Факультет/Інститут

 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Бал Ваговий коефіцієнт
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Денна форма навчання
Історія України,

етнологія та джерелознавство

(конкурс окремий)

Українська мова та література 101 0,25
Історія України 120 0,45
Іноземна мова або Географія 101 0,25
Додаток до атестату 0,05
Підготовчі курси