ПІП здобувача освіти  Циганова Вікторія Вікторівна
Рік випуску  2020
Спеціальність  032 Історія та археологія
Освітній рівень  Магістр 
Освітня програма  Історія України 
Випускова кафедра  Кафедра давньої та нової історії України
Науковий керівник  к.і.н., доц. Надтока Олександр Михайлович
Назва кваліфікаційної роботи  Періодичні видання і погляди харківських інтелектуалів першої чверті ХІХ століття (на прикладі публікацій у часописах «Харьковский Демокрит», «Украинский вестник» та «Украинский журнал»)
Відгук керівника  
Звіт подібності