ПІП здобувача освіти Тоноян Армен Араікович 
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Історія України
Випускова кафедра кафедра давньої та нової історії України
Науковий керівник д.і.н., проф. Могильний Леонід Петрович
Назва кваліфікаційної роботи Журнал «Основа» (1861-1862) як науково-культурний орган українських інтелектуалів 
Відгук керівника  
Звіт подібності