ПІП здобувача освіти Тарасюк Марина Юріївна
Рік випуску 2020 
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Історія України 
Випускова кафедра Кафедра давньої та нової історії України 
Науковий керівник к.і.н., доц. Шемета Юлія Марківна 
Назва кваліфікаційної роботи Повсякдення волинян кінця XIV – сер. XVI ст. 
Відгук керівника  
Звіт подібності