ПІП здобувача освіти Лоза Анна Миколаївна
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Історія України
Випускова кафедра Кафедра давньої та нової історії України
Науковий керівник д.і.н., проф. Колесник віктор Федорович
Назва кваліфікаційної роботи Дворянські опіки в системі державних органів та соціальних відносин Російської імперії (на архівних матеріалах Волинської губернії)
Відгук керівника
Звіт подібності