ПІП здобувача освіти Костенко Ернест Олександрович
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Історія України
Випускова кафедра Кафедра давньої та нової історії України 
Науковий керівник д.і.н., доц. Чуткий Андрій Іванович
Назва кваліфікаційної роботи Цукрова промисловість в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Зародження і розвиток в умовах капіталістичних трансформацій
Відгук керівника
Звіт подібності