ПІП здобувача освіти Кондратюк Дарія Степанівна
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Історія України
Випускова кафедра Кафедра давньої та нової історії України
Науковий керівник д.і.н., проф. Ульяновський Василь Іринархович
Назва кваліфікаційної роботи Ментальні особливості українського міщанства Ранньомодерної доби: сюжети й символи (на основі тестаментів міщан Львова, Києва та Волині)
Відгук керівника
Звіт подібності