ПІП здобувача освіти Дубовінський Євген Васильович
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Історія України
Випускова кафедра Кафедра давньої та нової історії України
Науковий керівник к.і.н., доц. Надтока Олександр Михайлович
Назва кваліфікаційної роботи Політика Російської імперії стосовно римо-католицької церкви та духовенства в правобережній Україні після польського повстання 1830-1831 років
Відгук керівника
Звіт подібності