ПІП здобувача освіти Воробець Андрій Олегович
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Історія України
Випускова кафедра Кафедра давньої та нової історії України
Науковий керівник д.і.н., проф. Чуткий Андрій Іванович
Назва кваліфікаційної роботи Шляхта Руського воєводства: роль у соціально-економічному житті та обороні воєводства (1434-1569)
Відгук керівника
Звіт подібності