ПІП здобувача освіти Маркіна Ліза Андріївна 
Рік випуску 2020 
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Музеєзнавство, пам’яткознавство 
Випускова кафедра кафедра археології та музеєзнавства
Науковий керівник к.і.н., доц. Рижов Сергій Миколайович
Назва кваліфікаційної роботи Досвід впровадження, збереження та експонування археологічних колекцій періоду раннього плейстоцену в історико-археологічних музеях на території Китаю
Відгук керівника  
Звіт подібності