ПІП здобувача освіти Щириця Богдана Андріївна
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Архівознавство
Випускова кафедра Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Науковий керівник д.і.н., проф. Калакура Ярослав Степанович
Назва кваліфікаційної роботи Джерела з історії українського дисидентського руху 1960-1980-х років
Відгук керівника
Звіт подібності