ПІП здобувача освіти Сідько Микита Олексійович
Рік випуску 2020
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Архівознавство
Випускова кафедра Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Науковий керівник д.і.н., проф. Палієнко Марина Геннадіївна
Назва кваліфікаційної роботи Журнал «LATVIJAS ARHIVI» як джерело вивчення історії розвитку та сучасної організації архівної справи в Латвії
Відгук керівника
Звіт подібності