ПІП здобувача освіти Перегиня Владислава Михайлівна
Рік випуску 2020 
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Архівознавство 
Випускова кафедра Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
Науковий керівник д.і.н., доц. Коцур Галина Георгіївна 
Назва кваліфікаційної роботи Джерельна база дослідження антирелігійної політики радянської влади на території УРСР (1919-1939 рр.) 
Відгук керівника  
Звіт подібності