ПІП здобувача освіти Настіна Валерія Віталіївна
Рік випуску 2020
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Архівознавство
Випускова кафедра Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Науковий керівник к.і.н., доц. Павленко Світлана Федорівна
Назва кваліфікаційної роботи Діджитал архіви українського сучасного мистецтва
Відгук керівника  
Звіт подібності