ПІП здобувача освіти Кумуржи Анжеліка Дмитрівна
Рік випуску 2020 
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Архівознавство 
Випускова кафедра Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
Науковий керівник  д.і.н., проф. Щербак Микола Григорович
Назва кваліфікаційної роботи Інформаційний потенціал документів Державного архіву м. Києва з історії діяльності Київського інституту шляхетних дівчат (1838-1919 рр.) 
Відгук керівника  
Звіт подібності