ПІП здобувача освіти Кібець Альона Валеріївна
Рік випуску 2020
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Архівознавство 
Випускова кафедра Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
Науковий керівник д.і.н., проф. Калакура Ярослав Степанович 
Назва кваліфікаційної роботи Архівні документи як джерело дослідження аварії на Чорнобильській АЕС 
Відгук керівника  
Звіт подібності