ПІП здобувача освіти Вітушинська Ірина Олегівна
Рік випуску 2020 
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Архівознавство 
Випускова кафедра Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
Науковий керівник д.і.н., проф. Палієнко Марина Геннадіївна 
Назва кваліфікаційної роботи Документальна спадщина полонених українців табору Фрайштадт (1914-1918 рр.): історія формування та джерельно-інформаційний потенціал 
Відгук керівника  
Звіт подібності