ПІП здобувача освіти Луцик Марина Іванівна
Рік випуску 2020
Освітній рівень Магістр 
Освітня програма Археологія 
Випускова кафедра кафедра археології та музеєзнавства 
Науковий керівник д. і. н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович
Назва кваліфікаційної роботи  Слов’янські напівземлянки Подніпров’я VIII – IX ст.
Відгук керівника  
Звіт подібності