ПІП здобувача освіти Кочерга Олександр Петрович
Рік випуску 2020
Освітній рівень Магістр
Освітня програма Музеєзнавство, пам’яткознавство
Випускова кафедра кафедра археології та музеєзнавства 
Науковий керівник к. і. н., ас. Іванисько Світлана Іванівна
Назва кваліфікаційної роботи Музейна справа на території Полтавщини в період німецької окупації 1941-1943 рр. 
Відгук керівника  
Звіт подібності